6:56 am - Friday August 12, 2022

Forumul Multistakeholder a schițat Planul Local de Acțiune al Iașului

Miercuri, 14 noiembrie 2018, în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași (PMI), membrii Forumului Multistakeholder Iași (MSF) s-au întrunit în a patra ședință extinsă pentru a discuta etapele parcurse și obiectivele pentru perioada următoare, precum și pentru analiza proiectele care vor fi incluse în Planul Local de Acțiune. Aceste proiecte s-au conturat în urma activității grupurilor de lucru și au fost ierarhizate, prin vot online, de către membrii MSF.  Prin realizarea Planului Local de Acţiune asumat în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), MSF urmăreşte să dezvolte un mecanism de guvernare deschisă, respectiv un proces de lucru replicabil și scalabil prin care administrația și comunitatea / societatea civilă dezvoltă şi implementează împreună strategii și proiecte pentru oraş, asigurându-se că identifică nevoile cetățenilor și soluțiile cele mai potrivite pentru creșterea calității vieții. Potrivit hotărârii MSF din ședința din 8 noiembrie, până luni, 12 noiembrie, grupurile de lucru au elaborat 13 proiecte pentru a fi incluse în Planul Local de Acțiune:

 1. Mediu – Salubritate – Calitatea vieții: Măsuri de combatere a poluării
 2. Mediu – Salubritate – Calitatea vieții: Colectarea selectivă a deșeurilor
 3. Mediu – Salubritate – Calitatea vieții: Protecția arborilor
 4. Mobilitate urbană – Transport public: Comisia de Circulație deschisă și reprezentativă
 5. Mobilitate urbană – Transport public: Îmbunătățirea transportului public
 6. Mobilitate urbană – Transport public: Realizare pistă pentru biciclete
 7. Promovare – Turism: Branding de Oraș
 8. Servicii Publice – Digitalizare și Transparență – Date deschise – Comunicare: IasiDecide
 9. Servicii Publice – Digitalizare și Transparență – Date deschise – Comunicare: Bugetul tău
 10. Servicii Publice – Digitalizare și Transparență – Date deschise – Comunicare: MapIasi
 11. Societate – Educație – Cultură: Centrul Științelor și Experimentelor
 12. Transparență – Date Deschise – Comunicare: Design 4 Community
 13. Transparență – Date Deschise – Comunicare: Platformă online care sa permită actorilor locali să lucreze împreună pentru identificarea și rezolvarea problemelor comunității locale

În privința ierarhizării proiectelor și adaptării acestora la criteriile și principiile OGP, „grupul de organizare și procese de lucru” a pus în vedere membrilor MSF că acestea trebuie să satisfacă unele condiții:

 • Asigură sau contribuie la transparenţa administrativă / asigură accesul la informaţii;
 • Include participarea cetăţenilor la implementarea soluţiei;
 • Responsabilizează instituţiile publice;
 • Implică tehnologia.

De asemenea, proiectele trebuie să mai satisfacă unele cerințe:

 • Să fie „ambițioase” – nu originale, dar să aibă un impact asupra comunității;
 • Să fie realizabile – finanțabile (bugete rezonabile), legale, de competența municipalității (aceste aspecte voi încerca să le lămuresc și eu până la următoarea întâlnire);
 • Să poată fi realizate până în august 2020.

Până miercuri, 14 noiembrie, la ora întâlnirii, membrii MSF au putut vota cele 13 proiecte depuse, alegând 5 – 7 dintre acestea, funcție de preferințele individuale și de condițiile amintite. Proiectele au fost centralizate și publicate online, alături de un mecanism online, de către membrii grupului „Digitalizare”.

În urma votului, exprimat de 40 dintre cei 57 de membri ai MSF (peste două treimi), proiectele au fost ierarhizate astfel:

 • Locul 1 (30 de voturi), la egalitate: Branding de Oraș și Design 4 Community
 • Locul 2 (18 voturi): MapIasi
 • Locul 3 (17 voturi): Realizare pistă pentru biciclete
 • Locul 4 (16 voturi), la egalitate: Centrul Știintelor și Experimentelor și Colectarea selectivă a deșeurilor
 • Locul 5 (15 voturi): Măsuri de combatere a poluării
 • Locul 6 (12 voturi), la egalitate: Comisia de Circulație deschisă și reprezentativă și Bugetul tău
 • Locul 7 (11 voturii): IasiDecide
 • Locul 8 (10 voturi): Platformă online care sa permită actorilor locali să lucreze împreună pentru identificarea și rezolvarea problemelor comunității locale
 • Locul 9 (8 voturi): Îmbunătățirea transportului public
 • Locul 10 (6 voturi): Protecția arborilor

După prezentarea rezultatelor, grupurile de lucru ale MSF au discutat despre primele proiecte clasate, pentru a expune detalii suplimentare și a înlătura unele neclarități, precum și pentru a verifica dacă acestea satisfac criteriile OGP, în vederea realizării listei scurte a proiectelor. Astfel, în urma dezbaterilor, Planul Local de Acțiune a fost conturat ca incluzând următoarele proiecte:

 • Design 4 Community, care va fi „cuplat” cu proiectele compatibile IasiDecide și Platformă online care sa permită actorilor locali să lucreze împreună pentru identificarea și rezolvarea problemelor comunității locale
 • Branding de Oraș
 • Colectarea selectivă a deșeurilor
 • Realizare pistă pentru biciclete (cu rezerva unei discuții prealabile cu specialiștii PMI în vederea clarificării demersurilor actuale ale municipalității și verificării fezabilității, în vederea conformării la condițiile OGP)

Membrii MSF au discutat și despre celelalte proiecte, reprezentanții PMI arătând că unele sunt deja asumate de municipalitate prin alte programe ori strategii pe termen lung, iar altele pot fi realizate imediat orin prin alte mecanisme de implementare, în afara OGP. Astfel:

 • Măsuri de combatere a poluării – Un program complex deja asumat de municipalitate, la care membrii MSF pot contribui cu idei și proiecte în afara Planului Local de Acțiune.
 • Protecția arborilor – Pot fi inițiate discuții cu reprezentanții Servicii Publice SA pentru preluarea unor idei.
 • Comisia de Circulație deschisă și reprezentativă – Trebuie inițiată o discuție cu conducerea PMI în vederea completării actualei structuri a Comisiei de Circulație.
 • Îmbunătățirea transportului public – Un program managerial strict de competența conducerii Companiei de Transport Public SA, unele idei fiind deja realizate ori în curs de implementare.
 • Bugetul tău – O inițiativă care poate fi și trebuie aplicată pe termen scurt, chiar cu prezentarea proiectului bugetului local pe 2019, cu ajutorul specialiștilor IT din MSF.
 • MapIasi – Un proiect mai amplu, care implică date deschise, informații private și unele pe care municipalitatea nu le gestionează, precum și o platformă complexă. Vor fi inițiate discuții cu reprezentanții PMI responsabili de inițiativele de tip smart city.
 • Centrul Științelor și Experimentelor – Un proiect complicat din punct de vedere juridic, al infrastructurii, financiar și de personal. Propunerea este să se realizeze un proiect-pilot la nivelul Muzeului Municipal.

În ceea ce privește următoarele întâlniri ale MSF, programul și tematica propuse sunt următoarele:

Întâlnirea 5: în săptămâna 19 – 23 noiembrie (rămâne de stabilit data exactă), precum și în prealabil:

 • Reorganizarea grupurilor de lucru în funcție de cele 3-4 proiecte finaliste, astfel încât fiecare nou grup să gestioneze unul dintre acestea.
 • Dezvoltarea / îmbunătăţirea măsurilor în baza feedback-ului primit din partea funcţionarilor PMI şi în urma unor întâlniri / consultări online cu diverşi stakeholderi din comunitate. Membrii grupurilor de lucru sunt responsabili de organizarea acestor consultări între cele două întâlniri.

Întâlnirea 6: în săptămâna 26 – 30 noiembrie (rămâne de stabilit data exactă), probabil 27 sau 28 noiembrie:

 • Consultare publică deschisă: membrii MSF vor prezenta cele 3-4 proiecte incluse în Planul Local de Acțiune în fața comunității, care va putea transmite feedback / idei de îmbunătățire.
 • Integrarea feedback-ului de la comunitate și finalizarea Planului Local de Acţiune OGP Iaşi.

Ulterior, Planul Local de Acțiune va fi tradus și trimis managerului Programului Local al OGP, Brittany Lane, și Mecanismului Independent de Reportare (Independent Reporting Mechanism). Dacă Planul Local de Acțiune va fi validat, acesta va fi supus dezbaterii și votului Consiliului Local al Municipiului Iași, urmând ca măsurile să fie bugetate și implementate până în august 2020.

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;