3:53 am - Thursday August 6, 2020

Conferință de închidere a unui proiect derulat de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi organizează luni, 26 noiembrie 2018, începând cu ora 10.30 Conferinţa Naţională de închidere a proiectului ℮-Diversitate: Consilierea părinţilor şi profesorilor pentru promovarea incluziunii şi combaterea discriminării prin utilizarea noilor tehnologii”,  Erasmus+ KA 1 – Educația Adulților, ID: 2017-1-RO01-KA104-036071.

Proiectul este implementat în perioada 2 octombrie 2017 – 1 decembrie 2018 şi are ca scop  formarea specialistilor CJRAE în domeniul utilizării instrumentelor de lucru electronice, online, precum şi dezvoltarea de competenţe şi tehnici de lucru pentru promovarea incluziunii şi combaterea discriminării.

Schimburile europene s-au concretizat în implicarea a 17 cadre didactice, profesori consilieri şcolari şi profesori logopezi din cadrul CJRAE Iaşi în programe de formare precum: „All children are special” – Sevilla (Spania), „Integrating Information and Communications (ICT) and new technologies into teaching and education” – Bologna (Italia) şiRacism, Prejudice and Discrimination” – Playmouth (Marea Britanie). Participanţii la mobilităţi au împărtăşit experienţe profesionale valoroase alături de formatori şi formabili din alte instituţii europene de învăţământ dezvoltându-şi astfel competenţele pe problematica propusă.

Manifestările conferinţei îşi propun valorificarea unor modele europene de bună practică în consilierea adulţilor pe problematica incluziunii şi constituie un prilej de a promova produsele elaborate în cadrul proiectului.

Din agenda evenimentului:

  • Proiect „℮-Diversitate: Consilierea părinţilor şi profesorilor pentru promovarea incluziunii şi combaterea discriminării prin utilizarea noilor tehnologii” – Impact şi rezultate
  • Prezentare produse: Platforma HelpLine – Consilierul alaturi de tine!,

„e-Diversitate – material suport pentru cadre didactice”, e-Diversitate – material suport pentru părinţi”

  • Atelier de lucru 1: „Toţi copiii sunt speciali”
  • Atelier de lucru 2: „Integrarea noilor tehnologii în educaţie”
  • Atelier de lucru 3: „Rasism, prejudecăţi şi discriminare”

După finalizarea proiectului, participantii vor desfăşura activităţi de implementare a competenţelor dobândite în unităţi de învăţământ din mediul urban şi rural din judeţul Iaşi, urmărind implicarea unui număr mare de beneficiari, cadre didactice şi părinţi ai elevilor..

Filed in: Educație

Comments are closed.

;