4:35 am - Wednesday December 2, 2020

Rata şomajului înregistrată în luna octombrie în judeţul Iaşi, în uşoară scădere

La sfârșitul lunii octombrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Iași erau înregistrați 9.468 șomeri (din care 4.152 femei), rata șomajului fiind de 3,21%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,27%, în luna octombrie, acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,06 ppuncte procentuale. Potrivit reprezentanţilor AJOFM, din totalul de 9.468  persoane înregistrate în evidențele AJOFM Iași, 944 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 8.524 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 7.892 șomeri provin din mediul rural și 1.576 sunt din mediul urban. Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Iași (34,47%), urmat de cei cu studii primare și fără studii (27,74%), iar 24,33% au absolvit școala profesională sau arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 10,42 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,03% .Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 4.726 persoane foarte greu ocupabile, 4.033 greu ocupabile, 435 mediu ocupabile, iar 274 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele agenţiei.

Filed in: Economic, Informațía zilei

Comments are closed.

;