12:07 pm - Saturday May 25, 2019

Proiect Erasmus+, la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”

Cea de-a treia mobilitate a proiectului ERASMUS+2017-1-RO01-KA102-036465 cu titlul „Plasament transnațional pentru dobândirea de competențe profesionale în domeniul auto“, beneficiar Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Iași, s-a desfășurat în perioada 5-16.11.2018 în Cipru, în orașul Paphos. Este ultimul flux al proiectului, grupul țintă fiind format din 42 de elevi din clasa a X-a (22 de la liceu și 20 de la școală profesională), care au participat pe durata a două săptămâni la stagii de pregătire practică în domeniul montării și întreținerii instalațiilor electrice/electronice și mecanice ale autovehiculelor. Stagiul de pregătire a fost completat cu activități culturale desfășurate în Cipru: vizite la Mormintele regilor, Mănăstirea Sf. Neophitos, Stâncile Afroditei, Situl arheologic Kourion, Portul Limassol și un prânz tradițional în satul Letymbou, la casa Sofia.

Proiectul se încheie pe 17.01.2019 și prin implementarea lui se estimează obținerea unui impact semnificativ pe termen scurt și mediu, atât asupra participanților la mobilitate, cât și asupra instituției beneficiare. Astfel, cei 42 de stagiari provenind de la două calificări nou școlarizate în cadrul liceului, mecanic auto și tehnician electrician electronist auto, vor dobândi rezultate ale învățării (cunoștințe, abilități practice și atitudini) în conformitate cu standardele de pregătire profesională corespunzătoare calificării, astfel încât sa fie în măsură să practice profesia si să se adapteze cerințelor pieței muncii din domeniul auto, atât din România, cât și din Uniunea Europeană. In plan personal, plasamentul va conduce la dezvoltarea competentelor lingvistice prin exersarea limbii engleze într-un context real, o orientare corectă în carieră a elevilor aflati la vârsta când își conturează un traseu profesional, dar și formarea unor atitudini precum asumarea responsabilității pentru sarcina primită, încadrarea în timpul de lucru stabilit, capacitatea de a gândi critic și de a rezolva probleme. Prin contactul cu firme de specialitate din spațiul european în calitate de parteneri de practică, dar si prin implementarea instrumentelor europene – Sistemul European de Credite Transferabile și Europass Mobility, liceul nostru se implică în creșterea calității și dimensiunii europene a educației si formării profesionale furnizate.

Filed in: Educație

Comments are closed.

;