12:58 pm - Tuesday March 9, 2021

Mobilitate Erasmus KA 2, la Liceul Răducăneni

Liceul Teoretic ,,Lascăr Rosetti,, Răducăneni este partener în cadrul proiectului european Erasmus +KA2 ,,SCIENCE AND MATH : INNOVATION AND AWARENESS , coordonat de către Prof.dr. Ilhan Kilicozlu Fen Lisesi din Kirsehir, Turcia . Alte țări implicate în acest proiect sunt Italia, Spania și încă 2 școli din Turcia (din regiunile Izmir și Corlu ) .

Obiectivele proiectului sunt :

1) Crearea unui context pentru cooperarea regională și internațională în domeniul trans și inter-curricular de predare a matematicii și științelor

2) Crearea unei legături timpurii între pregătirea școlară și provocările vieții cotidiene pentru viitor, în special pentru piața forței de muncă;

3) Punerea în aplicare a unor metode noi de predare și materiale care să încurajeze abordarea trans și inter-curriculară a matematicii și științelor.

4) Formarea în școli a unor echipe speciale de profesori bine pregătiți care să promoveze metode inovative în procesul didactic.

5) Creșterea dimensiunii europene a școlii prin promovarea unor relații mai strânse între elevi, profesori, familii și alte persoane legate de școli din diferite țări cu limbi și culturi diferite.

 

Produsele finale ale proiectului:

1. Evenimente de învățare la nivel local și global pentru promovarea predării trans și inter-curriculare a  matematicii și științelor (festivaluri,conferințe, concursuri, studii experimentale)

2. Abordări noi în predarea trans-curriculară (ghiduri cu experiențe noi de predare-carte)

3. Platforma de proiect care conține toate produsele – platforma de proiect este un site în care vor fi produse de proiect disponibil gratuit pentru toată lumea. Această platformă va fi disponibilă încă 2 ani după finalizarea proiectului.

3. Concluzii privind predarea trans-curriculară (broșură). Broșura va prezenta situația despre predarea trans și inter-curriculară a  matematicii și științelor în sistemele educaționale implicate, tehnici și noi oportunități pe care le oferă cele mai recente tehnologii, strategii pentru învățământul trans și inter-curricular, o listă și o scurtă descriere a evenimentelor referitoare la acest tip de predare, studiul efectelor pozitive asupra cunoștințelor elevilor în experiențele de viață de zi cu zi (excursii, stagii), după implementarea unui proiect, un studiu comparativ cu elevii care nu utilizează acest tip de predare, în ceea ce privește performanțele examenelor finale, comparativ cu elevii care utilizează predarea trans și inter-curriculară.

4.Jurnalul de proiect cu elevii, părinții, profesorii și impresiile comunității locale. Jurnalul proiectului este a broșura care va încuraja elevii și profesorii să-și promoveze experiențele și să înființeze noi legăturilor dintre participanții la proiect. Jurnalul proiectului va avea un aspect ca o revistă ilustrată și să conțină stadiul proiectului, acțiunile care vor fi urmărite și impactul proiectului.

 

Astfel, In perioada 03-07 dec.2018  a avut loc prima întâlnire transnațională în orașul  Kirșehir, Turcia.Din partea școlii noastre a participat un grup format din 2 cadre didactice și 3 elevi din clasele a X a și a XI a, profil Realist-specializarea Științe ale naturii)

Agenda întâlnirii a cuprins printre altele vizitarea școlii gazdă, prezentarea participanților la mobilitate și a sistemelor de educație specifice fiecărei școli implicate în proiect. S-a ales de asemenea logo-ul proiectului , în urma unui concurs în cadrul căruia fiecare școală a prezentat propria viziune despre proiect și imaginea acestuia. Pe parcursul mobilității transnaționale , elevii din diferite țări au asistat la ore de matematică, chimie și științe , au prezentat videospoturi pe tema importanței științelor în viața de zi cu zi  .Tot elevii au lucrat la designul newsletterului și a broșurii din cadrul proiectului, fiind creativi și folosind tehnologia în mod inteligent și inovativ.

S-a discutat de către echipa de profesori din țările implicate referitor la website-ul proiectului (www.scimathproject.com) ,la utilizarea aplicației Trello pentru o mai eficientă comunicare și diseminare a proiectului.  S-a dezbătut maniera în care  produsele finale ce vor fi create pe parcursul celor 2 ani de proiect vor putea fi apoi multiplicate ca exemple de bună practică în vederea îmbunatățirii rezultatelor școlare in domeniul disciplinelor Matematică și Științe.

In cadrul mobilității, a fost realizată și o lecție outdoor în Muzeul în aer liber din Capadoccia, ocazie cu care membrii echipelor de proiect s-au familiarizat cu istoria, tradițiile și cultura poporului turc, pornind de la olărit până la construcția de case în rocă vulcanică , de ex.

Următoarea mobilitate în cadrul proiectului va avea loc în luna martie 2019 ,în Potenza, Italia.

 

Filed in: Educație

Comments are closed.

;