1:47 pm - Saturday July 11, 2020

UAIC va continua să acorde o atenţie sporită reducerii ratei abandonului şcolar în rândul studenţilor

Conducerea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) va acorda în continuare o atenţie deosebită reducerii ratei abandonului şcolar în rândul studenţilor, prin iniţierea unor măsuri menite să conducă, în final, la creşterea performanţelor şcolare, mai ales în ceea ce-i priveşte pe studenţii din primi doi ani de facultate. „Deşi am avut rezultate bune la admitere (9.069 de candidaţi admişi în anul I în anul şcolar 2018/2019), ne confruntăm. în continuare, cu probleme în ceea ce priveşte abandonul şcolar în rândul studenţilor. De aceea, suntem preocupaţi de scăderea ratei abandonului şcolar, motiv pentru care am intensificat activitatea de tutoriat în rândul cadrelor didactice”, a declarat prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonator de credite al UAIC, vineri, într-o conferinţă de presă care a avut loc la sediul instituţiei. În acest sens, a adăugat prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, a fost elaborat regulamentul activității de tutoriat, aplicabil doar pentru forma de învățământ cu frecvență a studiilor universitare de licență și master, care conține definirea noțiunii și tipurile de tutoriat, modalitatea de desemnare și activitățile tutorilor, evaluarea acestor activități, precum și alte aspecte organizatorice. „Tutorele trebuie să cunoască foarte bine problemele studentului. De aceea, am luat măsura ca fiecare tutore să răspundă de câte o grupă de studenţi sau de un anumit număr de grupe. Rezultatele, până acum, sunt îmbucurătoare, rata abandonului şcolar în rândul studenţilor înregistrând o anumită scădere”, a adăugat prof. univ. dr. Mihaela Onofrei. Ordonatorul de credite al UAIC a anunţat că, pentru o implicare şi mai mare a cadrelor didactice în procesul de reducere a ratei abandonului şcolar al studenţilor, activitatea de tutoriat va căpăta, începând de anul viitor, o şi mai mare importanţă. „Dorim ca activitatea de tutoriat să fie inclusă, începând din anul universitar 2019/2020, în norma de bază”, a precizat prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, care a adăugat că până la finalul acestui an univrsitar, tutorii vor fi plătiţi prin sistemul de plată cu ora.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;