4:18 pm - Saturday April 14, 7945

Pacea ca liant între Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi şi patru şcoli europene

În perioada 11-15 decembrie 2018, cel mai des folosit concept în Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi a fost pacea ca valoare universală, întrucât în această perioadă a fost organizată prima întâlnire transnaţională pentru elevi cu tema „O istorie a Păcii – secolul XX” din cadrul parteneriatului strategic Erasmus+ KA229 Acţionează, Conectează-te, Transformă pentru Pacea universală. Acest parteneriat este coordonat de Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” şi are ca parteneri patru şcoli europene: Galatasaray Lisesi – Istanbul, LXIII Lajos Kossuth High School – Varşovia, Jesuites Sant Gervase Escola Enfant Jesus – Barcelona şi Liceo Classico Statale „Mario Cutelli” – Catania. Cei 20 de elevi şi 10 profesori străini au participat alături de elevii şi profesori români la numeroase activităţi pe tema educaţiei pentru pace.

Prima zi a fost dedicată intercunoaşterii, prezentându-se atât oraşul Iaşi, prin intermediul unui tur ghidat ce a cuprins principalele obiective turistice din zona centrală şi a unei vizite la Palatul Culturii, cât şi şcolile partenere în proiect şi elevii implicaţi n mod direct. În cadrul seminarului: „Tehnici de comunicare specifice procesului de intercunoaştere”, dna prof. Aurora Cristina Balan a punctat principalele tipuri de comunicare, dar şi unele erori frecvente, ilustrate prin cinci jocuri de rol în cadrul atelierului de lucru: „Comunicarea în spaţiul public”.

În cea de-a doua zi, miercuri, 13 decembrie, a avut loc Simpozionul internaţional O istorie a Păcii – secolul XX în amfiteatrul Colegiului Naţional Iaşi, partenerul nostru local, care a avut ca invitaţi pe dna prof. Maria Rados, inspector şcolar pentru istorie şi discipline socio-umane, dna cercetător ştiinţific II dr. Cătălina Mihalache, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, dl. lect. dr. Bogdan Constantin Neculau, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei ;i director al Centrului de }nv[‚are al UAIC, şi dna Ana Cristina Zacornea, Asociaţia EuroDEMOS, un partener cu care am derulat mai multe proiecte. A doua parte, intitulată „Pacea în ţara mea”, a oferit ocazia reprezentanţilor şcolilor partenere de a prezenta rezultatele cercetării lor, şi anume implementarea educaţiei pentru pace în şcoli, organisme internaţionale de menţinere a păcii şi personalităţi naţionale cu un rol major în promovarea acestei valori universale. În ultima parte a simpozionului, elevii au dezbătut în cadrul unui Consiliu al Păcii o problematică actuală, criza din Sudanul de Sud, – un conflict cu repercursiuni grave asupra comunităţilor implicate –, punctând modalităţile de intervenţie din partea unor organisme internaţionale precum ONU, UNICEF, Crucea Roşie, Amnesty International sau „Medici fără frontiere”.

Joi, 13 decembrie, elevii au lucrat în echipe mixte pentru a concepe mesaje de pace, pe care le-au prezentat elevilor Liceului Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”. Au pornit apoi într-un Marş al Democraţiei spre Primăria Municipiului Iaşi, unde fiecare şcoală implicată în proiect a prezentat municipalităţii mesajul lor de pace, adresat locuitorilor oraşului Iaşi. În cadrul acestui moment au fost oferite Primăriei Municipiului Iaşi, Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi şi Asociaţiei EuroDEMOS, precum şi celorlalţi parteneri ai noştri titlul de „Promotor al Păcii”, pentru promovarea interculturalităţii şi a educaţiei pentru pace şi pentru implicarea în activităţi de cultivare a valorilor europene în rândul tinerilor.

Ultimele două zile de activităţi au fost dedicate unor vizite educative la Mausoleul de la Mărăşeşti (locul în care s-a scris una dintre cele mai importante pagini din istoria neamului nostru), la Muzeul Naţional Cotroceni (fostă reşedinţă regală şi locuinţă a monarhilor Unirii, regele Ferdinand I şi Regina Maria) şi la Palatul Parlamentului (prilej de a cunoaşte şi reconsidera istoria recentă a României).

„Considerăm că prin diversitatea şi complexitatea activităţilor organizate în această săptămână în cadrul întâlnirii de proiect nu doar am creat contextul familiarizării elevilor şi profesorilor cu principiile culturii păcii, ci le-am oferit şi posibilitatea de a le exersa în mod real, pentru a-i sensibiliza cu privire la importanţa respectării şi promovării acestei valori universale atât de importante – PACEA. Activităţile desfăşurate au fost cu atât mai relevante cu cât ne aflăm în An Centenar, România numărându-se mereu printre statele care au promovat pacea şi au constituit un factor de echilibru în Europa. Uniţi sub deviza ACT 4 Peace, întrucât ne dorim să multiplicăm modelul Clubului de Pace Act+ ce activează în şcoala noastră sub coordonarea prof. Aurora Cristina Balan în alte şcoli, ne-am propus să îi formăm pe elevi ca membri reprezentativi, activi, responsabili, competenţi, adevăraţi lideri în comunităţile lor şi promotori ai păcii.” (prof. dr. Laura Maria Cârstea, directorul liceului)

Filed in: Educație

Comments are closed.

;