2:22 pm - Saturday December 5, 2020

Iluminatul public din municipiu va fi modernizat

Întruniţi în şedinţă extraordinară, consilierii locali au aprobat joi documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, indicatorii tehnico-economici și devizul general al proiectului „Reabilitare/modernizare/extindere, eficientizare rețea de iluminat public în Municipiul Iași”, valoarea proiectului precum şi cheltuielile legate de proiect. În cadrul acestui proiect vor fi modernizate tablourile punctelor de aprindere pentru iluminat (287 bucăți), acestea urmând să fie echipate cu module de telegestiune, va fi realizat un sistem de telegestiune, vor fi înlocuite aparatele de iluminat existente, depășite din punct de vedere fizic, cu unele performante, de tip LED, echipate cu module de telegestiune, alese în conformitate cu criteriile impuse de clasele de iluminat ale străzilor și de configurația existentă în teren. Totodată, în cadrul aceluiaşi proiect, stâlpii de  iluminat de pe o stradă din municipiu, respectiv Şoseaua Arcu, vor fi echipaţi cu panouri fotovoltaice, vor fi suplimentate, dacă este cazul, aparatele de iluminat, în funcție de criteriile impuse de clasele de iluminat ale străzilor și de configurația existentă în teren, vor fi înlocuite și/sau adaptate brațele și colierele de prindere, conform calculelor luminotehnice, stâlpii existenți din rețeaua electrică urmând să fie folosiţi ca suporți pentru noile aparate de iluminat, acolo unde se impune. Potrivit indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, este vorba despre 4.088 de corpuri de iluminat cu LED, 4.122 de module de telegestiune cu punct luminos, 41 de stâlpi echipați cu panouri fotovoltaice, 287 de puncte de aprindere și de achiziția unui sistem de telegestiune. Proiectul a fost declarat eligibil pentru accesarea de fonduri europene. Finanțarea proiectului se va face prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa Prioritară 3: „Sprijinirea tranziție către o economie cu emisii scăzute de carbon” – Prioritarea de Investiții 3.1: „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C „Iluminatul Public”. Valoarea totală a proiectului se ridică la 21.868.648,10 lei, inclusiv TVA. Cofinanțarea din partea municipiului Iași pentru acest proiect este de 436.219,37 lei.

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;