4:08 pm - Tuesday July 16, 2019

Elevii Școlii Gimnaziale „Dimitrie A. Sturdza” din Iași, căutători de comori (spirituale)

Într-o lume aflată într-o permanentă schimbare, cu ritmuri de viaţă din ce în ce mai alerte, elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza” din Iași și-au propus, în luna aprilie, în cadrul proiectului Școala pentru valori autentice, coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, să (re)descopere identitatea şi originalitatea culturii şi civilizaţiei româneşti,străvechea noastră spiritualitate.

Pornind de la faptul că echilibrul spiritului românesc, manifestat în exteriorizările lui mai pertinente ‒ port, melos, dans, casa de locuit sau locașul religios, sculptura și pictura ‒ apare ca o armonie, s-au desfășurat mai multe activități interactive de descoperire şi promovare a valorilor culturii şi ale artei populare româneşti prin interacţiunea cu meşteri populari, specialişti din domeniul etnografiei și prin parteneriate cu Asociația Părinților „Școala Sturdza Iași” și Asociaţia „Bravo Events”.

Atelierul de pictură pe sticlă, Micii iconari, atelierul de încondeiere a ouălor, expoziția de preparate culinare prepascale, expoziția de machete ale caselor de locuit tradiționale și ale curților românești, șezătoarea literară, atelierele de prezentare a semnificațiilor cromaticii și ale ornamentelor costumului popular românesc sunt ilustrative în acest sens.

Activitățile desfășurate au vizat conştientizarea contribuţiei aduse de cultura românească la patrimoniul cultural universal, asumarea unui set de valori personale care să confere identitate persoanei, stimularea interesului pentru descoperirea unor tradiţii, obiceiuri, aspecte cotidiene, specifice spaţiului românesc, dezvoltarea flexibilităţii în cadrul unor schimburi de idei şi în cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare, acceptarea diversităţii etnice, sociale, culturale, religioase, de opţiune, valorizarea creativităţii ca resursă pentru dezvoltarea personală şi comunitară.

Atelierele  de creație și expozițiile pe tema spiritualității au putut fi vizitate și apreciate de participanții la Cercul pedagogic al directorilor adjuncți și al consilierilor educativi nr. 4, desfășurat vineri, 12 aprilie 2019, la Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza” din Iași. Musafirii au apreciat creativitatea elevilor, s-au bucurat de tablourile cu motive pascale, de ouăle încondeiate și oferite în dar de elevii școlii și au concluzionat că activitățile la care au participat constituie o resursă de numeroase tipare comportamentale pozitive pentru elevi.

Instaurarea în şcoală a unui climat afectiv şi prietenos, respectul față de costumul popular românesc, dezvoltarea simţului critic pentru detectarea autenticului şi a valorilor româneşti atunci când intră în contact cu piaţa produselor culturale, spiritul de echipă, de colaborare şi întrajutorare sunt doar câteva dintre schimbările vizibile în comportamentul elevilor, generate de activitățile derulate în luna aprilie, în Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza” Iași, sub genericul „Spiritualitate”, demonstrându-se încă o dată valoarea formativă a proiectului inițiat de ISJ Iași.

Filed in: Educație

Comments are closed.

;