7:45 am - Sunday August 25, 2019

“Aleg școala, îmi aleg viitorul!” – campanie de informare cu privire la abandonul școlar, organizată de Fundația Bethany

Părăsirea timpurie a școlii este o problemă pregnantă, mai ales în mediul rural, creând o discrepanță semnificativă între populația din mediul urban și cea din mediul rural. Cel mai mare risc îl au copiii din mediul rural, cu o pondere de 65.66% din totalul elevilor aflați la risc, comparativ cu ponderea din mediul urban – 34.34%. În acest context, Fundația Serviciilor Sociale Bethany lansează campania “Aleg școala, îmi aleg viitorul!”, care are drept scop informarea și conștientizarea asupra problematicii riscului de părăsire timpurie a școlii. Timp de trei luni, echipa Bethany organizează o serie de activități de informare și evenimente speciale dedicate elevilor, cadrelor didactice și comunității din dorința de a atrage atenția asupra consecințelor abandonului școlar și părăsirii timpurii a școlii. „Campania vizează atât comunitatea ieșeană, dar mai ales populația din mediul rural, prin amplasarea a două puncte de informare în comunitățile Liteni și Vlădeni. De asemenea, tot în aceste comunități vor fi organizate două acțiuni speciale: acțiunea „Încă o dată elev”, dedicată cadrelor didactice, care este organizată cu scopul de a-i conștientiza cu privire la nevoile elevilor și la necesitatea unei abordări individualizate a elevilor expuși riscului de părăsire timpurie a școlii și de a contribui la schimbarea atitudinii lor față de școală prin implementarea unor metode de studiu atractive în timpul orelor de curs. Astfel, printr-un schimb de roluri, cadrele didactice vor deveni elevi, iar elevii, cadre didactice pentru o zi. Elevii vor pregăti și vor susține o oră la o disciplină la alegere, așa cum și-ar dori ei să fie. Concursul „Școală pentru viitor” are drept scop conștientiezarea asupra importanței educației în viața socială și în dezvoltarea elevilor, prin stimularea lor de a se implica în activitățile extracurriculare propuse de școală și a deveni promotori ai educației prin metode creative. Școlile participante sunt încurajate să-și implice elevii în identificarea celor mai puternice mesaje de promovare a participării școlare pe care să le transpună creativ pe obiecte realizate chiar de elevi”, anunţă organizatorii. Campania este organizată în cadrul proiectului “Educația – o responsabilitate a tuturor” care se derulează pe o perioadă de 30 de luni (30 aprilie 2018 – 29 octombrie 2020) și beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 2.184.718,49 lei din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Rezultatele vizate: 140 de copii din comunități defavorizate, cu risc de abandon școlar sau cu dizabilități, înscriși în clasele primare și gimnaziale beneficiază de programul “Școală după școală”; 70 de copii din învățământul antepreșcolar și preșcolar, cu risc de părăsire timpurie a școlii, beneficiază de servicii educaționale gratuite; 110 copii beneficiază de programe personalizate pentru dezvoltarea de abilități și competențe specifice și pentru o mai bună integrare în mediul școlar; 150 de părinți din cele două comunități rurale sunt în programe care să crească implicarea lor în procesul educațional al copiilor și să reducă astfel riscul de părăsire timpurie a școlii în rândul elevilor; 65 de cadre didactice vor avea parte de activități de instruire și de suportul unei rețele de sprijin intercolegial.

Filed in: Informațía zilei, ONG-uri

Comments are closed.

;