2:24 am - Wednesday January 22, 2020

Târgul Regional al Firmelor de Exercițiu ”Pași spre succes”

În data de 11 Mai 2019 s-a desfășurat la Iași, Târgul Regional al Firmelor de Exercițiu ”Pași spre succes”, ediția a VI a, cu participarea a peste 90 de firme de exercițiu din țară: prezentarea firmelor de exercițiu în limba  română și în limba engleză, tranzacții, stand, site, materiale promoționale și catalog.

La eveniment au participat cinci din cele 50 firme de exercițiu constituite în cadrul proiectului ”Multiplicarea metodelor de Educație și a Competențelor prin Adaptarea la Nevoile Industriilor Competitive – EMPLOY MECHANICS! ID 108847 ”, proiect implementat de Inspectoratul Școlar Județean Iași. Proiectul are drept scop facilitarea accesului pe piața muncii pentru 334 de elevi din 20 școli din învățământul preuniversitar cu profil mecanic, din județul Iași, prin derularea de activități de învățare aferente stagiilor de practica, consilierii si orientării profesionale și  înregistrării si dezvoltării firmelor de exercițiu. În cadrul activităților  de proiect elevii sunt implicați în diferite situații de învățare în vederea descoperirii potențialului personal privind posibilitatea inițierii unei afaceri, pentru dezvoltarea abilităților, deprinderilor și competențelor necesare transpunerii în practică a unei idei de afacere. Exersarea antreprenorialului constituie o necesitate în modernismul actual, întrucât beneficiarii proiectului sunt responsabilizați în ceea ce privește viitorul lor profesional. Activitățile celor 50 de firme de exercițiu in care activează cei 334 elevi sunt coordonate de cinci profesori: Prof. Biniuc Carmen, Prof. Mihai Alexandru, Prof. Nistor Aurora, Prof. Voicu Cristiana și Prof. Purcariu Rodica.

Produsele și rezultatele prezentate de către firmele de exercițiu: FE MECANOEX SRL, FE AUTO TRUCK SRL, FE UNIREA STEEL SRL, FE MAIU 3D PRINT SRL și FE CARSTUNING AUTO SRL au fost apreciate cu premii la secțiunile STAND (cupa Târgului – premiul III regional), Mențiune – materiale promoționale, spot publicitar, catalog si multiple premii speciale – site, prezentare FE în limba română, spot publicitar.

”Prin participarea la acest târg, elevii au demonstrat inițiativă, creativitate și spirit de echipă,  au reușit, cu succes, să pună  în valoare activitățile realizate în cadrul firmelor de exercițiu constituite prin proiect. Mai mult, domeniul Mecanică din școlile ieșene a avut oportunitatea să dezvolte 50 de firme de exercițiu prin prisma EMPLOY MECHANICS,  demonstrând deschidere către nou și continuitate.”  ( Prof. Dr. Genoveva Aurelia Farcaș, Inspector Școlar General, ISJ Iași)

În mod cert, activitățile Proiectului ”Multiplicarea metodelor de Educație și a Competențelor prin Adaptarea la Nevoile Industriilor Competitive – EMPLOY MECHANICS!, inclusiv realizarea și dezvoltarea firmelor de exercițiu contribuie la realizarea obiectivelor POCU 2014-2020  precum: dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării tinerilor, creșterea numărului absolvenților de învățământ secundar si terțiar non-universitar care-și găsesc un loc de muncă, stimularea participării la programe de învățare la locul de munca a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar. În același timp, constituirea și dezvoltarea firmelor de exercițiu va genera un efect pozitiv pe termen lung prin integrarea pe piața muncii a cel puțin 147 de persoane”, (Prof. Bogdan Gabriel Bârzoi, managerul proiectului , Inspector Școlar General Adjunct)

” Interesul major pentru formarea de competențe profesionale, implicarea dinamică, creativitatea  și spiritul de echipă au fost cuantificate în cadrul acestui eveniment și merită felicitări ” (Prof. Dr. Cecilia Foia, Coordonator stagii practică.).

”De la deschiderea proiectului și până în prezent, workshop-urile organizate, colegii resursă, aplicarea atentă a tuturor cunoștințelor practice, colaborarea strânsă cu Centrala Firmelor de Exercițiu ROCT și numeroasele materiale lucrate de elevi ne oferă un sentiment de bucurie și mândrie” (Prof. Rodica Leontieș Responsabil activități de Antreprenoriat)

Filed in: Educație

Comments are closed.

;