1:00 am - Monday October 26, 2020

Iașul, gazda unei noi competiții naționale

Ministerul Educației Naționale organizează la Iași, în perioada 2-5 iunie 2019, prin implicarea directă a Inspectoratului Școlar Județean Iași, Concursul național „Cultură și civilizație în România”, o formă complexă de activitate transdisciplinară ce se adresează elevilor din ciclul liceal.

În acest context, alegerea Iașului ca loc de desfăşurare a acestui eveniment educațional de anvergură nu este deloc întâmplătoare. Este un semn de recunoaștere a valorii învăţământului ieşean și a eforturilor constante depuse pentru promovarea moștenirii culturale românești în rândul elevilor.

Concursul național „Cultură și civilizație în România” încurajează cunoașterea de către tânăra generație a valorilor culturale, a tradițiilor, obiceiurilor, îndeletnicirilor, credințelor și simbolurilor românești, împărtășite de-a lungul generațiilor, la nivel comunitar, regional și național.

Numărul de participanți în concurs este de 141 de elevi din toate județele țării, 42 profesori însoțitori și 6 profesori membri ai Comisiei Centrale. Timp de două zile (3-4 iunie 2019), cele 47 de echipaje, înscrise la cele trei secţiuni ale concursului: Studiu privind particularităţi etnografice/etnologice şi lingvistice locale, Studiu privind mentalităţi culturale şi cercetare sociologică, Monografii istorice locale, vor susține, în sala de festivități a Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi” Iași, două probe: proba teoretică– un portofoliu care cuprinde prezentarea scrisă, din perspectiva teoretică, a temei alese: analiza istorică, lingvistică, etnografică, sociologică, religioasă, cu evidenţierea aspectelor de interculturalitate și proba practică, care are în vedere susţinerea/ilustrarea temei alese. Pentru ilustrarea temei alese pot fi utilizate diferite mijloace (grafice, audio-vizuale, obiecte etc). O atenție deosebită, în cea de- a doua parte a probei practice, este acordată prezentării proiectului de conservare, prin care concurenții demonstrează modul în care s-au implicat în prezervarea moștenirii culturale la nivelul comunității locale căreia îi aparțin.

Această competiție educațională este extrem de complexă și valoroasă deoarece elevii își asumă roluri complexe, prin cercetarea temeinică și riguroasă realizată pe teren, îmbinată cu istoria orală și, poate cel mai important, prin implicarea civică, activ-participativă, la păstrarea și valorizarea elementelor de cultură și civilizație romțnească care vor crea statornic punți de legătură între generații.

Deschiderea festivă a evenimentului va avea loc duminică, 2 iunie 2019, ora 16.00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” Iași.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;