5:24 pm - Sunday December 8, 2019

Rata şomajului în judeţul Iaşi în luna aprilie, în uşoară scădere

În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Iași erau înregistrați la sfârşitul lunii aprilie 8.657 de șomeri (din care 3.810 femei), rata șomajului fiind de 2,94%, în scădere cu 0,01% faţă de luna precedent. Din totalul celor 8.657 de persoane înregistrate în evidențele agenţiei, 871 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.786 erau beneficiari doar de servicii de ocupare gratuite. În ceea ce privește mediul de rezidență, 7.393 șomeri provin din mediul rural și 1.264 sunt din mediul urban, informează, într-un comunicat, reprezentanţii AJOFM Iaşi. Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Iași (35,76%), urmat de cei cu studii primare și fără studii (29,35%), iar 23,77% au absolvit școala profesională sau arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 7,68 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,43%. În cursul lunii apriie 2019 s-au încheiat 997 contracte individuale de muncă ca urmare a acordării serviciilor de asistenţă personalizată de către funcţionarii AJOFM Iaşi. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Iași sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Iași, la adresa www.ajofmiasi.ro.

Filed in: Economic

Comments are closed.

;