2:01 pm - Saturday December 5, 2020

Începe a doua etapă a înscrierii în învățământul profesional și dual. Oportunități pentru elevii ieșeni

A doua etapă de admitere in clasa a IX-a are loc în intervalul 22.07-24.07.2019. Sunt disponibile 1505 locuri la învățământ profesional de stat și 101 locuri la învățământ profesional dual.

Cateva exemple de calificări ce pot fi accesate:

• Tâmplar universal (Liceul Tehnologic ”Petru Poni” Iași)
• Operator industria de medicamente şi produse cosmetice (Liceul Tehnologic ”Petru Poni” Iași)
• Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice (Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Iași)
• Electromecanic utilaje şi instalaţii  industriale (Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Iași)
• Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie (Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări)
• Electrician exploatare joasă tensiune (Liceul Tehnologic ”Mihai Busuioc” Pașcani)
• Tricoter-confecţioner ( Liceul Tehnologic ”Mihai Busuioc” Pașcani)
• Tinichigiu vopsitor auto (Colegiul Tehnic ”Unirea” Pașcani)
• Confecţioner produse textile (Liceul Tehnologic Hârlău, Liceul Tehnologic Belcești)
• Brutar- patiser- preparator produse făinoase ( Școala Profesională Holboca).
De asemenea, sunt disponibile locuri in invatamantul profesional udual, dupa cum urmeaza:

Nr crt

Unitatea școlară

Operatorul  economic

Domeniul

Calificarea

1

Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” Iași

SC MEGA EDILE IAȘI SRL

Construcții, instalații

și lucrări publice

Dulgher, tâmplar, parchetar

2

Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” Iași

SC MEGA EDILE IAȘI SRL

Construcții, instalații

și lucrări publice

Fierar betonist, montator prefabricate

3

Colegiul Tehnic ”M. Sturdza” Iași

SC CHAMBON SRL

Mecanică

Lăcătuș mecanic prestări servicii

4

Colegiul Tehnic ”M. Sturdza” Iași

S.C.IG WATTEEUX SRL

Mecanică

Operator la

mașini cu comandă numerică

5

Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași

CAMERA DE COMERȚ ROMÂNO GERMANĂ- S.C.SELGROS CASH&CARRY

Comerț

Comerciant

vânzator

6

Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași

SC AGREMENT CIRIC

MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI

Turism și alimentație

Bucătar

7

Colegiul Tehnic ”Ioan C. Stefanescu” Iași

SC CONFECȚII INTEGRATE MOLDOVA  SRL IAȘI

Industrie textilă

si pielarie

Confecţioner

produse textile

8

Liceul Tehnologic  Agricol „M. Kogălniceanu” Miroslava

SC AGROFOREST ENERGY SRL, SC AGROSYZ SRL, SC PROD COM, ETC.

Mecanicăi

Mecanic agricol

Este important de stiut ca Bursa profesională se acordă tuturor elevilor care frecventează învățământul profesional și constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, pe durata cursurilor școlare, a pregătirii practice și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale.
În cadrul învățământului profesional dual, elevii fac 3 ani pregătire teoretică la școală și pregătire practică în companii private, unde la finalizarea studiilor au întâietate la angajare. Pentru acest tip de invatamant bursa lunara este de 400 lei. 
Conform metodologiei de organizare a învăţământului dual, au acces la programele de pregătire, în mod gratuit şi persoanele în vârstă de maximum 26 de ani, absolvenţi ai învăţământului obligatoriu, care au întrerupt studiile. De asemenea pot opta pentru invatamantul profesional dual elevii care promovează clasa a VIII-a în anul curent, absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare anului școlar în curs, precum si elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior.
Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;