11:43 pm - Sunday October 25, 2020

Profesorii alecsandriști se perfecționează la Bologna, Italia

În perioada 11 august – 17 august, sub sloganul Inovația în educație, o echipă formată din 5 cadre didactice – Alla Apopei (limba latină), Mihaela Cucoș (chimie), Ramona Dragu (limba engleză), Alina Nistor (matematică) și Ioan-Alexandru Ursu (limba și literatura română) –  de la Liceul Teoretic Vasile Alecsandri, din Iași, a participat o mobilitate a proiectul Erasmus+ Innovative Teaching Methods for teachers, school and adult education staff (Metode inovative de predare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar și personalul implicat în educația adulților), organizată de instituția gazdă IFOM (Istituto per la Formazione, l’occupazione e la mobilita), în Bologna, Italia. Alături  de profesorii ieșeni, la cursul din cadrul mobilității au participat cadre didactice din Cehia, Spania sau Germania în orașul cu o bogată istorie culturală și educațională, deoarece aici a fost înființată prima universitate din Europa, în anul 1088, și tot aici, în 1999, a fost semnată Declarația care a dat numele sistemului de învățământ superior european.

Titlul cursului, Innovative Teaching Methods for teachers, school and adult education staff (Metode inovative de predare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar și personalul implicat în educația adulților), dezvăluie una dintre noile direcții ale sistemului educațional.  Schimbările tehnologice au produs metamorfoze și în reinterpretarea mijloacelor de predare-învățare. Astfel, profesorii au asimilat informații asociate învățării prin mijloace și abordări didactice moderne. Temele abordate au avut la bază educația nonformală atât din perspectivă teoretică, cât și practică, fiind axată pe educația experiențială și ciclul lui Kolb, ca model de învățare. O altă metodă modernă pe care au aprofundat-o profesorii ieșeni a fost învățarea bazată pe proiect, insistându-se asupra elementelor cheie ale proiectului, etapelor elaborării și evaluării. Cursul a constituit un avantaj pentru profesori deoarece componenta esențială a acestuia a constat în prezentarea unor aplicații de învățare asistată de calculator, precum platformele educaționale Kahoot, Edpuzzle, Socrative, Quizlet, Mentimeter, Magisto, Canva, Padlet, Prezi sau Powtoon, modalități atractive pentru elevii din era digitală. Feedback-ul din partea participanților a fost unul pozitiv.

Doamna profesor Alla Apopei afirmă că educația nonformală reprezintă un principiu fundamental al învățării din secolul XXI: Mi-a plăcut abordarea privind educația nonformală, focalizată pe principalele caracteristici (participare voluntară, obiective, planificare, scopul învățări, colaborare), diferența dintre joc și activitate nonformală, fapt ce a stârnit interesul cursanților și a creat contextul pentru o serie e întrebări și răspunsuri concrete din partea formatorilor (ex. Ce facem cu elevii care nu doresc să se implice în activitățile nonformale?)

Simultan, doamna profesor Ramona Dragu a remarcat atmosfera propice asimilării de noi concepte și fundamente: Am apreciat atmosfera motivantă, faptul că unii colegi ne-au împărtășit din piedicile pe care le-ar putea întâmpina în acest tip de învățare (ex:  lipsa unor resurse în scopul realizării proiectelor, timpul disponibil alocat proiectelor). La finalul activității am experimentat diverse metode de evaluare formativă, pe care le-am pus în aplicare pentru ziua curentă (thumb up/ down, think-pair-share, exit tickets).

A fost o experiență cu adevărat utilă; ideile vehiculate în cadrul activităților merită diseminate într-un spectru cât mai larg, iar lecțiile împărtășite nu doar colegilor, ci și elevilor, adaugă Ioan-Alexandru Ursu.

Cunoștințele și competențele achiziționate în cadrul acestei mobilități vor fi diseminate de către participanți la începutul anului școlar 2019-2020, în cadrul unui workshop organizat la Liceul Teoretic Vasile Alecsandri, Iași, la consfătuirile și cercurile metodice ale profesorilor din județ, astfel încât să poată fi aplicate la clasă de un număr cât mai mare de cadre didactice.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;