5:16 am - Thursday June 4, 2020

Educația are prioritate și nu ar trebui dezbătută în instanță din cauza atacurilor politice!

„Scopul acestei informări pe care o supun atenției opiniei publice nu este acela de a face o analiză a actului de justiție, ci de a atrage atenția, încă o dată, că jocurile politice meschine pot lovi la temelia societății, care este educația!”, a declarat primarul Mihai Chirica.

În ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Iași din 10 iulie 2018, aleșii locali au adoptat o Hotărâre (HCL nr. 284) privind trecerea din administrarea Liceului Tehnologic de Mecatronică și Automatizări în administrarea Colegiului „Richard Wurmbrand” a unor imobile cu destinație de învățământ, situate în bulevardul Poitiers nr. 41, proprietate publică a Municipiului Iași. Administrarea bunurilor imobile urma să se facă de către Colegiul „Richard Wurmbrand” în baza unui contract de administrare. Primarul Mihai Chirica explica atunci că această unitate de învățământ privată, dispunând și de fondurile necesare, va face toate lucrările de reabilitare, amenajare și întreținere a imobilelor atribuite în administrare, va achita toate utilitățile și orice cheltuieli legate de acestea.

Colegiul „Richard Wurmbrand” își desfășoară activitatea în spațiul oferit de Biserica Creștină după Evanghelie „Filocalia” din strada Smârdan nr. 13, în baza unui contract de comodat. Unitatea de învățământ intenționa să realizeze un campus școlar prin renovarea spațiilor de învățământ existente, prin amenajarea unor spații de joacă, parcare, construirea unei săli de sport, a unui amfiteatru și a unei cantine, pentru a asigura învățământ de calitate și a încuraja excelența în educație, oferind sprijin pentru 600 de copii proveniți din medii sociale diferite.

Atât în zilele premergătoare adoptării Hotărârii, cât și după aceasta, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași, dar și ai Consiliului Județean Iași s-au opus vehement adoptării acestei Hotărâri, invocând o așa-zisă intenție a celor două instituții de a folosi spațiile didactice pentru a amenaja un centru de excelență. Primarul Mihai Chirica a atras atenția la acel moment că, în ciuda intențiilor nobile de a înființa un centru de excelență, acestea nu erau și reale și fundamentate, adevărata miză a opoziției Inspectoratului Școlar Județean Iași și Consiliului Județean Iași fiind una pur politică. Deloc întâmplător, la scurt timp, prefectul Judeţului Iaşi a deschis în instanța de contencios administrativ o acțiune în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Iaşi, solicitând judecătorilor anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 284 din 10 iulie 2019. După mai multe termene, în această săptămână Tribunalul Iași a comunicat municipalității că „respinge, ca neîntemeiată, cererea principală formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Iaşi în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Iaşi și intervenienţii forţaţi Colegiul «Richard Wurmbrand» și Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări”:

http://portal.just.ro/99/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9900000000173552&id_inst=99

Judecătorii ieșeni au desființat motivele invocate de către Instituția Prefectului Județului Iași, printre care și „motivul privitor la susținerea reclamantului în sensul că «trecerea în administrarea Colegiului «Richard Wurmbrand» a unor imobile cu destinație de învățământ constituie un ajutor de stat care distorsionează sau amenință să distorsioneze concurența”. De asemenea, au decis judecătorii, „în ceea ce privește schimbarea bazei materiale a unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași, respectiv lipsa avizului conform al Ministerului Educației Naționale, se reține caracterul neîntemeiat al acestui motiv”.

Magistrații ieșeni mai subliniază faptul că „în ceea ce privește intenția Inspectoratului Școlar Județean Iași de a înființa un centru de excelență, utilizând, în acest sens, imobilul din bd. Poitiers nr. 41, instanța constată că IȘJ Iași a vehiculat doar la nivel de intenție înființarea acestui centru, fără a fi solicitat acordul Consiliului Local Iași pentru înființarea unui centru de excelență (…), după cum nu a cerut Consiliului Local Iași adoptarea unei hotărâri privind transmiterea unui imobil pentru înființarea centrului de excelență. Mai mult, față de susținerile din sesizarea formulată de IȘJ Iași la Instituția prefectului Județului Iași (…), nu a fost depus niciun proiect transfrontalier de către IȘJ Iași care să aibă ca locație imobilele situate în bd. Poitiers nr. 41 administrate de intervenientul forțat Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări”.

„Nu în ultimul rând, instanța consideră că, raportat la dispozițiile art. 36, alin (2), lit. c), coroborat cu alin. (5), lit. a) din Legea nr. 215 / 2001, Consiliul Local beneficiază de dreptul de a aprecia asupra utilității dării în administrare a bunurilor din domeniul public al Municipiului în acord cu principiul priorității interesului public. Darea în administrare a unui imobil din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale, cu destinație de unitate de învățământ ce va deservi un interes public, este o prerogativă ce nu poate fi limitată discreționar și arbitrar”, încheie judecătorii Tribunalului Iași.

„Această decizie a instanței îmi confirmă încă o dată încrederea în calitatea actului de justiție, dar, din păcate, și lipsa de încredere în calitatea unor instituții care ar trebui să fie apolitice, așa cum este Prefectura. Domnule prefect Marian Șerbescu, îmi pare rău să constat că, deși sunteți fiul unui eminent profesor universitar ieșean, nu ați reușit să înțelegeți un lucru important: educația are prioritate și nu ar trebui dezbătută în instanță din cauza atacurilor politice!”, a mai declarat primarul Mihai Chirica.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași

 

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;