5:35 pm - Sunday July 5, 2020

Proiect privind promovarea artei şi culturii tradiţionale în rândul copiilor şi tinerilor

Satul tradițional românesc se confruntă astăzi cu una dintre cele mai mari crize, prin depopularea aşezărilor rurale din cauza emigrării în masă a tinerilor și pe fondul îmbătrânirii populației din mediul rural, fapt ce duce la efecte negative, prin pierderea tradițiilor și a valorilor specifice vetrei strămoșești, precum și multe alte probleme de ordin socio-economic. Astfel că, astăzi, este nevoie mai mult ca oricând de a readuce în atenția copiilor și tinerilor importanța valorizării patrimoniului local și a tradițiilor, ca mod de dezvoltare economică, a zonelor rurale defavorizate. În acest context, Asociația “Grupul de Iniţiativă al Studenţilor Unici” (GISU), prin proiectul ”Arta, cultura și tradițiile populare în viata copiilor”, își propune să contribuie la creșterea interesului copiilor și tinerilor din mediul rural, din județul Iași, pentru arta și cultura tradițională românească.  ”Ne dorim ca prin acest proiect să implicăm 300 de copii și tineri, din minimum trei comunități rurale defavorizate din județul Iași în activități de creație populară și meșteșugărit, menite să-i familiarizeze și încurajeze să dezvolte interes pentru meșteșugul tradițional românesc”, afirmă Ioan-Andrei Grozavu, coordonator al proiectului și președinte al Asociației GISU. Potrivit acestuia, necesitatea implementării unui astfel de proiect are la bază lipsa de viziune și perspectivele de realizare a tinerilor în comunitățile rurale din care fac parte, în contextul în care, astăzi, satele din România se confruntă cu multe neajunsuri, ceea ce determină un grad ridicat de emigrare şi migraţie din zonele rurale în cele urbane. Grupul ţintă al proiectului este format din 300 de copii și tineri, din comunităţi rurale din județul Iași, obiectivul principal al proiectului  reprezentându-l informarea și încurajarea inițiativei în rândul copiilor și a tinerilor din grupul țintă vizat, cu privire la capacitarea acestora pentru a iniția și desfășura activități cu specific cultural tradițional, precum și de a identifica noi oportunități de formare, ce vor contribui la creșterea sentimentului de apreciere față de valorile satului tradițional românesc. Parteneri ai proiectului sunt: Asociația Art Meșteșugurile Prutului, Şcoala Gimnazială Mircești, Şcoala Gimnazială Mogoșești-Siret, Şcoala Gimnazială Muncelu de Sus. Printre activităţile principale implementate în cadrul proiectului se numără: · Realizarea de ateliere meșteșugărești, pentru 300 de copii și tineri din cinci comunități rurale, defavorizate, din județul Iași. · Stabilirea a minimum cinci parteneriate cu actori reprezentativi din comunitatile defavorizate (școli, ONG-uri, autoritati locale, etc.). · Crearea și organizarea a minimum trei cercuri de meșteșugărit la nivelul celor trei comunități rurale, beneficiare. · Realizarea unui eveniment public de promovare a rezultatelor proiectului. “Activităţile sunt menite să-i familiarizeze și să-i încurajeze pe beneficiari să dezvolte un interes real pentru meșteșugul tradițional românesc. Mesteșugăritul și activităţile tradiționale pot fi o modalitate de promovare și creștere a atractivității satelor românești, cu un efect pozitiv asupra atragerii turiștilor și cu beneficii economice pentru populaţia locală. Turismul rural, ca și componentă a turismului național, este un subsector cu potențial deosebit de dezvoltare, reprezentând astfel o alternativă ocupațională pentru forța de muncă rurală, fiind o modalitate de diversificare a activităților economice din mediul rural și un factor de stabilizare a populației rurale. Meșteșugul tradițional este o componentă reprezentativă a patrimoniului cultural românesc, ce poate aduce un aport considerabil în dezvoltarea comunităților rurale, însă acesta este slab dezvoltat, în comunitățile vizate, motiv pentru care ne dorim să încurajăm copii și tinerii din județul Iași, să descopere și valorizeze acest patrimoniu”, subliniază Ioan- Andrei Grozavu.  Proiectul – ”Arta, cultura și tradițiile populare în viața copiilor” este finanțat prin Programul de finanțare Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Domeniile vizate de acest program sunt: educația, sănătatea, mediul social și cultural. Valoarea totală a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanțare comunitară destinat ONG-urilor tinere și instituțiilor non-administrative.

Filed in: Cultură, Informațía zilei

Comments are closed.

;