Proiect privind integrarea socială și profesională a tinerilor cu autism din județul Iași

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi participă în perioada decembrie 2019 – mai 2022 la implementarea activităţilor proiectului “Job CoACh, suporTing school studEnts with Autism Spectrum Disorder to acquire independency“ (ACTIvE), desfăşurat în cadrul programului european Erasmus+, alături de instituţii partenere din alte patru țări europene, respectiv Portugalia, Italia, Grecia și Bulgaria. Organizarea activităţilor proiectului pe fiecare dintre cei doi ani și jumătate de implementare și responsabilitățile fiecărui partener implicat au făcut obiectul primei reuniuni transnaționale, care a avut loc în Coimbra (Portugalia) în perioada 12-13 decembrie, la care IŞJ Iași a fost reprezentat de inspectorul școlar general prof. dr. Genoveva Farcaș și inspectorul pentru proiecte educaționale, prof. Gabriela Conea. „Găzduită de instituția coordonatoare a proiectului – Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Coimbra, întrevederea a debutat cu prezentarea instituţiilor implicate în proiect – instituţii de educaţie, asociații nonprofit care sprijină copiii și tinerii cu dizabilități, camere de comerț, organizații de consultanță pe problematici europene, centre de formare. În cadrul aceleiași întâlniri a fost organizată o vizită la un centru de formare a tinerilor cu tulburări din spectrul autist, în care s-au putut vedea progresele remarcabile pe care le fac aceștia pentru a răspunde solicitărilor unei meserii din zona serviciilor”, se arată într-un comunicat al IŞJ Iaşi. Proiectul are în vedere formarea persoanelor care lucrează în context educațional – psihologi, profesori care urmăresc să-și consolideze competențele ce vizează educația copiilor cu autism, dar și elevi, familii ale acestor copii. Mai mult, se are în vederea sensibilizarea și implicarea partenerilor din comunitățile locale, agenții de angajare, camere de comerț, IMM-uri pentru a asigura formarea și sprijinul care le vor permite tinerilor cu tulburări din spectrul autist să practice meserii precum ospătar, vânzător, lucrător în curățătorii sau spălătorii auto, servicii de curățenie. Proiectul își propune să le ofere profesorilor care lucrează cu acești tineri formare profesională continuă, adaptată nevoilor educaţionale specifice, dar și să intervină pentru ca aceștia să își sporească șansele de creștere a autonomiei personale și sociale. Mai mult decât atât, proiectul urmărește să dezvolte relații de lungă durată între toți actorii implicați în problematica autismului: școală, familii, profesori, directori, ONG-uri, să producă o stare de acțiune comună la nivel local și european pentru a dezvolta practici inovatoare pentru o Europa incluzivă. Pe parcursul celor 30 de luni de implementare a proiectului sunt prevăzute trei reuniuni transnaționale, două activități de învățare pentru profesori și respectiv pentru elevi, un eveniment de multiplicare, elaborarea și pilotarea unui curriculum-ul pentru a deveni JOB COACH personalizat pe nevoile de formare ale educatorilor și psihologilor care lucrează într-un context școlar cu tineri cu autism (15-18 ani). Platforma care va fi dezvoltată în cadrul acestui proiect va permite un nou mediu de învățare online, îmbogățit cu materiale de instruire pentru educatori, un spațiu de colaborare care va servi ca punct de legătură între utilizatorii plaformei și partenerii de proiect. “Integrarea socială, dar mai ales profesională a tinerilor cu cerințe educaționale speciale reprezintă o provocare importantă a sistemului de educație din România. Elevii și tinerii cu tulburări din spectrul autist au puține contexte reale de integrare pe piața muncii, astfel încât agenții economici interesați să îi sprijine și să îi angajeze în diverse locuri de muncă unde aceștia pot să presteze, pe măsura capacităților lor, activități sociale utile. La nivelul județului Iași elevii cu autism se regăsesc fie în învățământul special (186 de elevi de la grădiniță până în clasele liceale), fie în învățământul de masă ( 89 preșcolari și școlari). Proiectul aduce în prim plan nevoia de integrare socială a copiilor cu tulburări din spectrul autist, dar mai ales de incluziune pe piața muncii a acestor tineri, prin diseminarea de bune practici existente în alte țări europene și la noi, venindu-se în sprijinul acestor tineri care după ce finalizează școala nu se regăsesc deloc ca angajați în companii de stat sau private.  De asemenea, își propune să îi sensibilizeze și pe decidenții în politici educaționale de la nivel central, dar și pe partenerii din comunitate, pentru sprijinirea activă a tinerilor cu cerințe educaționale”, a precizat prof. dr. Genoveva Farcaș, manager de proiect.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;