3:16 pm - Monday September 21, 2020

Au fost reluate contractele cost-volum-rezultat aferente Programului Naţional Free-Interferon

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Iași aduce la cunoștință faptul că au fost reluate contractele cost-volum-rezultat pentru terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă (interferon-free), destinată tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C (formă de boală compensată) pentru pacienții adulți, naivi sau experimentați la tratamentul cu interferon, respectiv pentru pacienții adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani, naivi sau experimentați la tratamentul cu interferon. Potrivit reprezentanţilor CAS Iaşi, în noul protocol terapeutic pentru medicamente cu acțiune antivirală directă (interferon-free) destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C (formă de boală compensată) sunt incluși și pacienții cu hepatită cronică cu fibroză F0. Pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Iași, la rubrica Tratament fără interferon 2020, au fost publicate informațiile necesare pacienților, respectiv: lista laboratoarelor partenere desemnate pentru efectuarea investigațiilor de laborator necesare inițierii tratamentului cu medicamentele care fac obiectul terapiei fără interferon, ce sunt autorizate și evaluate conform dispozițiilor legale și sunt în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum și categoriile de documente necesare. Într-un comunicat de presă, CAS Iaşi precizează că investigațiile necesare inițierii tratamentului cu medicamentele care fac obiectul terapiei fără interferon vor fi asigurate din pachetul de servicii medicale de bază, furnizat asiguraților în sistemul de asigurări sociale de sănătate. „În situația în care, pentru includerea în tratament, pacienții eligibili nu pot beneficia de asigurarea unora din aceste investigații din pachetul de servicii medicale de bază, acestea se vor efectua în baza unor documente acordate de medicul curant( buletine de testare sau vouchere)”, se arată în comunicat. Pacientul adult îşi poate alege medicul curant (prescriptor) dintre medicii din specialitatea gastroenterologie sau boli infecțioase, aflaţi în relație contractuală cu una din urmatoarele case de asigurări de sănătate: Arad, Bacău, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Bihor, Arges, Vâlcea, Sibiu, Suceava, Mureş, Timiş, CASAOPSNAJ. „Pacientul adolescent cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani îşi poate alege medicul curant (prescriptor) dintre medicii pediatri cu supraspecializare/competenţă/atestat în gastroenterologie pediatrică, medicii gastroenterologi pediatri și medicii din specialitatea boli infecţioase aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Documentele medicale din dosarele finalizate de medicii curanti, dar pentru care nu s-a emis prima prescripție medicală până în data de 31.08.2019, precum și cele aferente dosarelor în lucru la data de 31.08.2019 își pastreaza valabilitatea şase luni de la data efectuării lor şi pot fi utilizate pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, în vederea initierii terapiei fără interferon pe noile contracte cost -volum – rezultat”, se mai precizează în comunicatul CAS Iaşi. Demersurile realizate pentru acordarea tratamentelor medicamentoase fără interferon sunt incluse în seria de acțiuni ce vizează combaterea infecției cu virusul hepatitice C și reducerea prevalenței acestei boli, tratamentul bolnavilor cu afecțiuni hepatice rămânând o prioritate pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Filed in: Informațía zilei, Sănătate

Comments are closed.

;