7:23 am - Monday November 30, 2020

Licitaţie privind închirierea unui număr de 22 de locuri de parcare de reşedinţă

MUNICIPIUL IASI, cu sediul in B-dul Stefan cel Mare si Sfint nr.11,organizeaza in data de 15.07.2020-ora 10.00, utilizand aplicatia WhatsApp, licitatia pentru inchirierea unui numar de 22 locuri de parcare cu nr. 36 ÷ 57, situate in parcarea de resedinta „STR.AL.O.TEODOREANU,NR.18”. Drept de participare la licitatie au locatarii din blocurile: B53, B51, B41, B42, B33, B32 ,B31, B1, B23, C12, AL.O.TEODOREANU NR.55A si Societati cu sedii in imobile situate pe o raza de 30 m de parcare. Actele necesare pentru inscrierea la licitatie se transmit la adresa de mail: parcariiasi@gmail.com .Data limita de depunere a dosarelor: 13.07.2020- ora 13.00.

Documentele necesare pentru constituirea dosarului :

1.cererea de inscriere la licitatie ( formular participare licitatie –  pe site-ul : www.primaria-iasi.ro, sectiunea TRANSPARENTA -la pozitia nr.10: Cereri si formulare tip -la pozitia nr.1: Directia Exploatare Patrimoniu )

2.copia cărții de identitate (cu domiciliul stabil/resedinta la adresa) sau :copie dupa certificatul de inregistrare la Registrul Comertului (pentru firme), copie dupa cartea de identitate a reprezentantului legal al societatii  care participă la licitație-daca este cazul delegatie pentru persoana mandatata sa participe la licitatie (in original) +copia cartii de identitate;

3.copie dupa contractul de proprietate și chirie/comodat al apartamentului/ spatiului ;

4.copie dupa certificatul de inmatriculare al autoturismului proprietate/drept de folosinta ;

5.certificatul de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor fiscale se obtine dupa procedura D.G.E.F.P.L.-PRIMARIA IASI, tel :0232/267582-pers. fizice int. 153 /155, pers. juridice int.150 ;

6.dovada plata taxe participare licitatie in cuantum de 65 lei ; plata online a taxei de participare la licitatie :

se accesează https://www.ghiseul.ro şi se alege modalitatea de conectare, cu sau fără autentificare; Judet:  Iaşi ; Tip instituţie: Impozite şi taxe locale ; Instituţie: Iaşi.

La rubrica Căutare taxe introduceţi un cuvânt care să faciliteze căutarea (ex: licitatii) şi selectaţi

  • A.36.06.00 Taxe speciale /Tx inscriere licitatie inchiriere/vanzare SAD,parcari de resedinta ; Date despre plata: caiet de sarcini; suma 10 lei
  • A.36.06.00 Taxe speciale /Tx participare licitatii inchiriere/vanzare SAD,parcari de resedinta

              Date despre plata:  taxa de participare licitatie; suma 5 lei

      Cont IBAN configurat de institutie:RO16TREZ40621360206XXXXX

  • 06 Garantii/ Garantii licitatii inchiriere/vanzare,parcari de resedinta ; Date despre plata: garantie licitatie; suma  50 lei             Cont IBAN configurat de institutie : RO45TREZ4065006XXX000460.

In lipsa confirmarii primirii documentelor pe mailul: parcariiasi@gmail.com,  inscrierea si participarea la licitatie nu este valida.

Relatii suplimentare privind conditiile de participare se pot obtine de la Directia Exploatare Patrimoniu, telefon 0232/264246-int.114,143.

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;