4:06 pm - Thursday November 26, 1767

IJJ Iaşi recrutează candidaţi pentru admiterea la Academia de Poliţie – Facultatea de jandarmi

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Iaşi desfășoară activităţi de recrutare candidaţi, în vederea întocmirii dosarelor pentru participarea la concursul de admitere, organizat de Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București, sesiunea 2020-2021, după cum urmează:

FACULTATEA DE JANDARMI – Specializarea Ordine și siguranță publică – 25 locuri.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE – Specializarea Drept – 15 locuri (cu frecvență) și 100 locuri ( la distanță, pentru personal MAI, cu taxă).

         Pentru a participa la concursurile de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii specifice:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
 13. n) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;
 14. o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Înscrierile se fac zilnic între orele 08.00-16.00, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași, până la data de 27.07.2020 (inclusiv sâmbătă și duminică). În acest an, probele de concurs se susțin în șapte centre zonale de selecție, pentru candidații din județele Iași, Bacău, Botoșani, Suceava, Vaslui și Neamț fiind stabilit Centru zonal la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Petru Rareş Fălticeni. Pentru informații suplimentare, cei interesaţi se pot adresa la tel. 0232-410425 int. 24604 – Compartiment Resurse Umane sau consulta site-ul unității la secțiunea Carieră.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;