4:06 pm - Wednesday November 26, 1558

Concurență de peste zece candidați pe loc la „Cuza”

Cea mai căutată specializare la admiterea din iulie organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este Kinetoterapie și motricitate specială, din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, unde se înregistrează o concurență de 10,71 candidați pe un loc bugetat. În top-ul specializărilor cu cea mai mare căutare mai figurează Drept – 5.08 candidați pe un loc bugetat, Educație fizică și sportivă – cu 4,26 candidați pe un loc bugetat, Cibernetică, statistică și informatică economică – 4,12 candidați pe un loc bugetat, Psihologie și Informatică – 4,06 candidați pe un loc bugetat. Facultățile UAIC la care se înregistrează cea mai mare concurență sunt Educație fizică și sport – 6,29 candidați pe un loc bugetat, Drept – 5,84 candidați pe un loc bugetat, Psihologie și Științe ale Educației – 4,56 candidați pe un loc bugetat și Informatică – 4,05 candidați pe un loc bugetat. Sesiunea de admitere din iulie la UAIC a început luni, 13 iulie și se va încheia vineri, 24 iulie. Excepție fac candidații români de pretutindeni, pentru care s-a aprobat prelungirea perioadei de înscrieri până pe 30 iulie. Toate cele 15 facultăți ale UAIC fac înscrieri online, la adresa inscriere.uaic.ro (https://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx). În timp ce la facultățile de Drept, Informatică, Litere și Teologie Ortodoxă înscrierea se poate face exclusiv online, celelalte 11 facultăți oferă și posibilitatea depunerii dosarului fizic la sediu, în anumite condiții. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a scos la concurs, pentru sesiunea de admitere din iulie, 4035 de locuri la buget pentru studiile de licență și 2434 de locuri fără taxă pentru studiile universitare de master. De asemenea, sunt disponibile și 4927 de locuri cu taxă, 3288 pentru studii de licență și 1639 pentru studii de master. La admiterea din acest an au fost eliminate toate probele scrise, iar probele orale susțin online, prin intermediul platformelor audio-video. La majoritatea facultăților Universității, admiterea pentru studii de licență se face exclusiv pe baza mediei generale de la examenul de bacalaureat. Șase facultăți iau în calcul la admitere, pe lângă media generală de la examenul de bacalaureat, media anilor de studii, media la diferite discipline studiate în liceu sau nota la diverse probe din cadrul examenului de bacalaureat. Admiterea la studii de master se face pe baza unei medii în care examenul de licență contează în proporție de 60%, iar nota la prezentarea CV-ului și/sau a scrisorii de intenție sau interviul, susținute online, are o pondere de 40%. Informații complete despre admiterea 2020 la UAIC se pot consulta la adresa admitere.uaic.ro (https://admitere.uaic.ro/)

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;