12:01 pm - Wednesday December 2, 2020

Măsuri de sprijinire a persoanelor fizice şi juridice care au avut de suferit în perioada stării de urgenţă

Persoanele juridice vor beneficia de amânarea la plata chiriei pentru imobilul cu destinaţie sediu social şi de sedii secundare pe perioada stării de urgenţă decretată ca urmare a pandemiei cu noul coronavirus, recuperarea sumelor amânate la plată urmând să se facă în şase tranşe egale ce decurg după trei luni de la finalizarea stării de urgenţă. De asemenea, persoanele fizice vor beneficia de scutire la plata chiriei pentru imobilul cu destinaţie sediu social şi de sedii secundare pe perioada strii de urgenţă decretată ca urmare a pandemiei cu noul coronavirus cu un procent de 50% din contravaloarea chiriei datorate în cazul în care acestea şi-au intrerupt parţial datorită stării de urgenţă sau cu un procent de 100% din contravaloarea chiriei datorate în cazul în care acestea şi-au interupt total activitatea pe perioada stării de urgenţă. Pentru a beneficia de scutirea sau reducerea chiriei pe perioada stării de urgenţă, persoanele fizice şi cele juridice vor trebui să prezinte următoarele documente: o solicitare scrisă în acest sens, certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, după caz. Sumele achitate începând cu data de 15 martie 2020 vor fi restituite integral sau vor fi compensate cu chiriile datorate de către beneficiari după ridicarea stării de urgenţă, cererile urmând a fi depuse până la data de 15 decembrie 2020, au decis aleşii locali în şedinţa de astăzi a Consiliului Local, după ce au aprobat cu unanimitate de voturi un proeict de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105/31.03.2020 referitoare la adoptarea Planului de măsuri în vederea prevenirii şi combaterii răspândirii COVID-19. Tot în cadrul şedinţei de aszăzi, consilierii locali au mai aprobat, printre altele, încheierea unui parteneriat între UAT Municipiul Iaşi, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon” din Iaşi şi Asociaţia Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară şi Structurala Nord-Est (IMAGO-MOL), încheierea unui acord de parteneriat cu Colegiul „Costache Negruzzi” Iaşi şi Liceul Teoretic de informatică „Grigore Moisil”, în vederea susţinerii participării echipelor de elevi la Festivalul Concurs BOOVIE 2020, ce se va desfăşura în perioada 28-30 august 2020, finanţarea proiectelor sportive în baza procedurii privind acordarea finanţării din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiectele sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare („Raliul Iaşului”), finanţarea proiectelor sportive în baza procedurii privind acordarea finanţării din bugetul Municipiului Iasi pentru proiectele sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare („Champions League Socca”), încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Iaşi şi SC Concord Service Center pentru organizarea la Iaşi a “Campionatelor Naţionale Individuale Under 18” de tenis de câmp masculin, feminin, dublu şi dublu mixt, în perioada 1-9 august 2020. De asemenea, consilierii locali au mai aprobat rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2020, precum şi Raportul pentru trimestrul al II-lea al anului 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Iaşi. Nu în ultimul rând, aleşii locali au aprobat acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași lingvistului Stelian-Traian Dumistrăcel, calendarul evenimentelor cultural care se vor desfăşura la Iaşi în perioada august-septembrie 2020, precum şi validarea mandatelor de consilieri supleanţi pe lista Partidului National Liberal (PNL) a doamnelor Oana Horhogea şi Antonica Alexa, care i-au înlocuit în Consiliul Local pe Răzvan Timofciuc şi Etienne Ignat.

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;