9:24 pm - Thursday August 6, 2020

Conducerea Universității ”Cuza” a verificat Stațiunea de cercetare de la Potoci

O delegație a conducerii executive a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a efectuat luni, 20 iulie, o vizită de lucru la Stațiunea Biologică ”Petre Jitariu” Potoci- Neamț în vederea relocării și reparării pontonului și batiscafului, precum și stabilirii măsurilor pregătitoare pentru relansarea la apă a ambarcațiunii „Răzvan”, pentru care s-au finalizat recent lucrările de reparații. Delegația a fost formată din prof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorul UAIC, prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, prorector pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic, prof. univ. dr. Lucia Cifor, prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, prorector pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoștințe, și prof. univ. dr. Florin Brînză, prorector pentru programe de masterat, studii doctorale, managementul calităţii și Extensiunile UAIC.  Stațiunea Biologică ”Petre Jitariu” Potoci- Neamț este situată pe malul de S-E al lacului de acumulare Izvorul Muntelui, Bicaz și a luat ființă ca răspuns la problemele de mediu generate de amenajarea complexului hidroenergetic, construirea barajului și a uzinei hidroelectrice de la Stejaru. În cadrul stațiunii de la Potoci funcționează Laboratorul de evaluare a calității apei prin bioindicatori-ACVAPUR, care desfășoară activități de evaluare a gradului de poluare a apei lacurilor montane sub influența biotehnologiilor de acvacultură a salmonidelor, prin utilizarea unor metode biologice bazate pe bioindicatori: fitoplancron, zooplancton, zoobentos, ihtiofauna în vederea valorificării potențialului socio-economic al lacului Bicaz dar și pentru asigurarea sustenabilității capitalului natural reprezentat de lacul de acumulare Bicaz.

Filed in: Educație

Comments are closed.

;