6:11 pm - Thursday February 25, 2021

O nouă sesiune de admitere la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) organizează o nouă sesiune de admitere, în perioada 7- 10 septembrie, pentru locurile rămase neocupate la admiterea din vară. În total, este vorba despre 377 de locuri la buget și taxă, atât pentru studii de licență, cât și pentru masterat la zi și pentru învățământul la distanță. Locurile admiterii de toamnă sunt pentru 17 programe de studiu la licență, existente la cele patru Facultăți: Agricultură, Horticultură, Zootehnie și Medicină Veterinară, anunţă reprezentanţii universităţii într-un comunicat de presă. Astfel, cei care se înscriu la Facultatea de Agricultură, pot opta pentru: Agricultură, Montanologie, Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară, Ingineria și managementul afacerilor agricole, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecția consumatorului și a mediului sau Biologie. La Facultatea de Horticultură viitorii studenți se pot specializa în Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului sau Biotehnologii. În cadrul Facultății de Zootehnie, candidații pot opta pentru specializările: Zootehnie, Piscicultură și acvacultură, Inginerie și management în alimentația publică și agroturism, Controlul și expertiza produselor alimentare, iar la Facultatea de Medicină Veterinară, studenții se pot înscrie la specializarea cu același nume, ce poate fi studiată în limba română sau în limba engleză. Conform calendarului, începând cu data de 7 septembrie până pe 10 septembrie va avea loc înscrierea candidaților atât prin depunerea dosarului la sediul facultăților, cât și on-line pe platforma ce va fi disponibilă celor ce doresc să utilizeze această facilitate.  Același calendar de admitere este valabil pentru studiile de master unde candidații au la dispoziție 42 de locuri la buget și 25 la taxă și pentru învățământul la distanță unde sunt disponibile 135 locuri cu taxă. Admiterea candidaților pentru programele de licență, la USAMV din Iași, se face pe baza notelor obținute la probele de Bacalaureat (Nota de la proba scrisă de Limba și literatura română – 50%, Nota de la o altă probă scrisă, la alegerea candidatului – 50%). Studenții USAMV Iași beneficiază de numeroase facilități, condiții moderne de studiu, baze de practică proprii situate în mai multe regiuni ale țării, ateliere de microproducție a berii, procesare a laptelui, a cărnii, patiserie și panificație, cazare în campusul studențesc format din cămine dotate cu săli de bucătărie și cu spălătorie, precum și de o bază sportivă completă la care au acces gratuit. Mai multe detalii pe www.uaiasi.ro/admitere, https://www.facebook.com/uaiasi/.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;