5:18 pm - Tuesday June 15, 2776

Noi oportunități de (re)inserție pe piața muncii pentru absolvenți prin intermediul proiectului ASPIR

Studenții și masteranzii specializărilor Psihologie și Asistență socială aflați în ani terminali au o nouă oportunitate de angajare prin intermediul proiectul ASPIR – Angajarea studenților prin Parteneriate Inovative Regionale, lansat oficial miercuri, 21 octombrie, în cadrul unei conferinţe online, proiect  implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România, în perioada 24 septembrie 2020 – 23 septembrie 2022 şi co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020, număr contract POCU/626/6/13/130351. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de a găsi un loc de muncă pentru un număr de 282 studenți din cadrul facultăților cu profil socio-uman, respectiv Psihologie și Asistență Socială din regiunea Nord-Est, în urma participării la activităţi integrate: pregătire practică, consiliere şi orientare în carieră, inovare socială, prin parteneriat social cu angajatorii de pe piața muncii. „Ne vom focusa pe competența pe care o dobândește studentul de la finalul studiilor. Absolventul trebuie să fie pregătit să facă față cerințelor de pe piața muncii. Vom avea în vedere  categoriile defavorizate, iar grupul tință este foarte divers: 282 de studenti de la Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, cu cele două specializări. Din analiza facută, pentru redactarea cererii de finanțare, am constat că peste 30% dintre aceștia vor fi din mediul rural, iar mai bine de 70% vor fi femei din regiunea de Nord-Est. Peste 80% din membrii grupului țintă sunt studenți netradiționali”, declară Ancuța Daniela Tompea, managerul proiectului. Grupul țintă al proiectului ASPIR va fi format din studenți de la Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială din cadrul Universității „Petre Andrei” (UPA) din Iași, instituție cu care beneficiarul, Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, a încheiat un parteneriat în acest sens. Prof.univ.dr. Sorin Bocancea, rectorul UPA din Iaşi, prezent la conferința online de lansare a proiectului, a menționat că „indicatorul de angajabilitate prevăzut în cadrul proiectului este unul îndrăzneț, mai ales în contextul crizelor sanitare și economice cu care ne confruntăm, dar sperăm să ne vedem cu bine la momentul bilanțului, adică finalul proiectului”. Angela Achiței, președintele Fundației Alături de Voi România, partenerul proiectului ASPIR, a precizat, la rândul ei, că acest proiect vine să completeze serviciile oferite în cadrul organizației. „Este un proiect frumos pentru că potrivește profilului nostru și cred că vom avea o chimie aparte. Cu siguranță ne va ajuta experiența pe care o avem deja cu angajatorii. Pentru cele două domenii, dar cu precădere pentru psihologie, angajarea studenților va fi la mare căutare. Este important de precizat faptul că acest proiect propune un pachet integrat de servicii care acoperă nevoile pe care piața muncii le solicită de la absolvenți”, a spus Angela Achiţei. Roxana Ateșoae, coordonatorul Centrului de Parteneriate pentru Angajare și Consiliere, CPAC, a detalizat activitatea care se va desfășura în cadrul centrului. „Studenții vor avea oportunitatea de a participa la o serie întreagă de activități care, cu siguranță, le vor fi mai mult decât utile. Practic, toată activitatea reprezintă o metodă adaptată la actuala perioadă și nu mă refer la criza sanitară, ci la evoluția tehnologiei. Vom avea un cadru mai activ pentru organizarea de stagii de practică, într-un format clasic, respectând documentația prevăzută de Ministerul Educației”.

Rezultatele prevăzute a fi atinse la finalul proiectului sunt:

 • 1 Centru de Parteneriate pentru Angajare și Consiliere -CPAC
 • 4 rapoarte de îmbunătățire a curriculei (câte două pentru fiecare specializare)
 • 60 studenți participanți la vizite de studiu în regiunea București-Ilfov
 • 120 studenți participanți la vizite de studiu în regiunea Nord-Est, de informare privind orientarea în carieră în cadrul a 4 seminarii derulate în Regiunea Nord Est
 • 16 webinare pe diferite teme de interes pentru dezvoltarea în carieră cu cel puţin 200 de studenţi
 • 10 parteneriate încheiate, din care 8 noi
 • 82 de studenţi care au beneficiat cel puţin de o sesiune individuală de consiliere, cel puţin 50 de consilieri de grup derulate , cel puţin 10 persoane testate cu CASPER / CASS ++, inclusiv cu dizabilităţi
 • Minim 12 teme de pratică/domeniu elaborate
 • Formarea a minim 18 grupe de practică, 282 participanți la stagii de practică,
 • 282 caiete/ghiduri de practică suport electronic
 • 1 sesiune de informare a tutorilor privind monitorizarea derulării
 • stagiilor de practică
 • 282 fișe de evaluare a studentului de către tutore
 • Stagii de practică realizate în Italia
 • 32 de studenţi care beneficiază de stagii de practică în Italia şi dobândesc competenţe profesionale care să-i ajute în cariera profesională
 • Minim 105 studenți din grupul țintă (37,23%) își vor găsi un loc de muncă după finalizarea studiilor
 • 105 studenți premiați

Perioada de implementare a proiectului: de la 24/09/2020 până la 23/09/2022.
Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4 745 593,17 lei.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;