5:46 pm - Wednesday December 2, 2020

”Reading to Learn”, primul proiect de literaţie din România

Fundaţia Filocalia din Iaşi, în parteneriat cu Ministerul Educației Naţionale, lansează proiectul ”Reading to Learn – Citesc pentru a învăţa”, finanţat de Romanian American Foundation. ”Reading to Learn” este primul proiect din România care abordează problematica competenţelor de literaţie ale elevilor, ca principală cauză a rezultatelor slabe ale acestora la testele naţionale şi internaţionale. “LITERAŢIA înseamnă cinci lucruri: lectura textului, înţelegerea mesajului, realizarea conexiunilor, formularea unui punct de vedere şi exprimarea acestuia în scris sau oral. Plasarea României pe ultimele locuri la testele internaţionale şi rezultatele foarte slabe ale elevilor noştri la examenele naţionale confirmă lipsa competenţelor de literaţie. Acesta este motivul pentru care considerăm că Reading to Learn este un proiect ce poate schimba sistemul educational românesc” a declarat prof. Liliana Romaniuc, managerul proiectului. Proiectul beneficiază de expertiza şi experienţa consultanţilor internaţionali din Germania, SUA şi Norvegia – specialişti în literaţie. Implementarea proiectului se va realiza în Regiunea de Nord Est în 60 de unităţi şcolare pe parcursul a trei ani şi jumătate. Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea competențelor de învățare ale elevilor prin folosirea strategiilor şi metodelor de literaţie în procesul de predare de către toţi profesorii şcolii.  Obiectivele specifice ale proiectului sunt: conştientizarea profesorilor cu privire la importanţa literaţiei în învăţarea pe tot parcursul vietii, crearea unui model de intervenţie educaţională la nivelul şcolii, cu scopul dezvoltării competentelor de literaţie ale elevilor care presupune implicarea tuturor actorilor (conducere, profesori, părinţi, elevi) și aplicarea la toate disciplinele de studio, respectiv propunerea şi susţinerea unei politici educaţionale care include literaţia în formarea iniţială şi continuă a profesorilor. 

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;