12:19 am - Sunday April 18, 2021

Proiect european derulat la Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi”

Ca urmare a aprobării finanțării proiectului de mobilități intitulat „VITRALIUL – FORMĂ, CULOARE ȘI LUMINĂ”, cu numărul de referință  2020-1-RO01-KA102-079568, din cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea KA1 – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, în baza contractului de finanțare încheiat cu ANPCDEFP, la  Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” din Iași, au demarat activitățile specifice. Mobilitatea europeană și activitățile de cooperare propuse prin proiect reprezintă un suport real pentru creșterea nivelului de internaționalizare a Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi”, ca o necesitate menționată în Planul de Dezvoltare Europeană al școlii. Contextul actual, determinat de cererea de pe piața muncii pentru specializarea Desenator tehnic pentru arhitectură și design, profilul Arte vizuale, impune organizarea de stagii pentru învățare la locul de muncă pentru elevii școlii în companii europene, pentru adaptabilitatea ofertei educaționale. Mobilitatea este realizată prin 2 fluxuri, pentru 34 de stagiari VET, în cooperare europeană cu 5 organizații de primire și intermediere din Spania și din Italia. Astfel, în perioada 27.02-23.03.2021, s-a desfășurat concursul de selecție a participanților la primul stagiu, pentru mobilitatea din Verona, Italia, care va avea loc în luna septembrie 2021. Au fost selectați 17 elevi din clasa a XI-a de la specializarea Desenator tehnic pentru arhitectură și design, filiera vocațională, Profil Arte vizuale, care vor studia timp de trei săptămâni alături de specialiști în grafică computerizată. „Participarea la aceste cursuri va avea un impact deosebit asupra dezvoltării personale și profesionale a elevilor direct implicați, dar și asupra colegilor cu care aceste experiențe vor fi împărtășite. La revenirea din mobilitate, vor fi organizate numeroase activități de diseminare și de bune practici, sub îndrumarea coordonatorului de proiect, profesor Carmen Răileanu”, se precizează într-un comunicat de presă al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;