6:50 pm - Wednesday August 5, 2020

O nouă sesiune de atestare a persoanelor care doresc să devină administratori ai asociațiilor de proprietari

Primăria municipiului Iași va organiza în zilele de 27 și 28 mai o  nouă sesiune de examinare a persoanelor fizice, care au depus cereri pentru a fi atestate în funcția de administrator de imobile. Potrivit reprezentanților Primăriei, persoanele care în prezent ocupă sau nu această funcție (și au absolvit cursuri d epregătire în domeniu), dar nu sunt atestate, pot să-și depună cererea împreună cu documentele solicitate în vederea atestării. Dosarul va fi verificat de comisia de atestare (Serviciul asociații de proprietari, din strada Smârdan nr. 5), după care acesta se depune prin registratura Primăriei până la data de 24 mai 2013, inclusiv. În ceea c eprivește locația și ora susținerii examenului, acestea le vor fi comunicate persoanelor respective prin telefon, în timp util. Grupele de examen vor fi de maximum 22 de persoane și vor fi constituite în funcția de data depunerii dosarului. Conform prevederilor Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, a H.G nr. 1588/2007 Norme metodologice de aplicarea Legii nr. 230/2007, precum şi a  Regulamentul privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de „administrator de imobile”, aprobat prin HCL nr. 6/27.02.2011, administratorul de imobile este persoana fizică atestată în condiţiile Legii nr. 230/2007 şi a H.G nr. 1588/2007 ce desfăşoară activitatea de administrare a condominiului care include activităţi de administrare tehnică, de contabilitate şi casierie. Potrivit legii, atestarea persoanelor fizice care intenţionează să ocupe funcţia de „administrator de imobile” se face de către primar, conform prevederilor art. 54 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi ale art. 58 din HG nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007. Astfel, persoanele care ocupă sau nu această funcţie (şi care au absolvit cursurile de pregătire în acest domeniu), dar nu sunt atestate, pot depune cererea împreună cu documentele solicitate în vederea atestării. Dosarul se verifică de comisia de atestare  (Serviciul asociații proprietari din str. Smârdan nr. 5), după care se depune prin Registratura Primăriei. Regulamentul privind procedura de atestare, aprobată prin HCL 6/27.02.2011 prevede, la art. 27 că activitatea persoanelor fizice atestate ca administratori de imobile se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă încheiat cu asociaţia de proprietari, potrivit dispoziţiilor legale, iar la art. 29 că administratorii în funcţie neatestaţi au obligaţia de a-şi depune dosarul pentru atestare în termen de trei  luni de la intrarea în vigoare a regulamentului, după expirarea acestui termen, ei nemaiavând voie să profeseze. Informațiile cu privire la modul de organizare a examinării, data  şi locul desfăşurării acesteia, în vederea înscrierii şi participării la examen a persoanelor care doresc obţinerea atestatelor de administratori de imobile, se aduce la cunoștința asociațiilor de proprietari de către Serviciul Asociaţii de Proprietari din cadrul Primăriei municipiului Iași.

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;