11:11 am - Monday June 1, 2020

Curs de Responsabil cu gestionarea deşeurilor

Camera de Comerț și Industrie Iași organizează un curs de „Responsabil cu gestionarea deşeurilor”. Cursul va fi susţinut de către o persoană specializată din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, cu o vastă experienţă în domeniul gestiunii deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase.

Acest curs este organizat urmare a prevederilor Legii nr. 211/2011, care stipulează:

            – art. 22, alin. (3): „Deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege…”,

– art. 22, alin. (4): „Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”,

– art. 61 lit. b): nedesemnarea unei persoane conform art. 22 alin. (3), constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei,

            Cursul organizat de Camera de Comerț și Industrie Iași va avea o durată totală de 8 ore şi se va desfăşura în zilele de 22-23 mai, între orele 14.00-18.00.

            Tematica: legislaţie, organizarea actelor normative în domeniu, obligaţii legale în sarcina agenţilor economici, soluţii practice, gestionare şi trasabilitate deşeuri, raportări, sancţiuni, cuantum amenzi, evitarea sancţiunilor.

            La finalul cursului se vor înmâna diplome de absolvire cu antetul Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi.

            Taxa de participare la curs este de 300 lei (TVA inclus) şi se achită în numerar la casieria instituţiei noastre din Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Dealul Copou, sau în contul bancar: RO73BRDE240SV08357962400 BRD-GSG Iaşi, până la data cursului.

Pentru înscriere este necesară o copie a actului de identitate şi dovada de absolvire a studiilor (minim studii medii).

            Relaţii suplimentare şi înscrieri: Gina Sîrghi, Coordonator Centrul de Training, tel.: 0232.268001, fax: 0232.214530, e-mail scoala@cciasi.ro.

Filed in: Economic

Comments are closed.

;