4:22 pm - Wednesday October 20, 2021

Şcoală de vară pentru facilitarea tranziţiei de la gimnaziu la liceu

SMART VACANŢA! – şcoala de vară pentru facilitarea tranziţiei de la gimnziu la liceu îşi deschide porţile pentru 16 elevi din mediul rural din judeţul Iaşi, selectați în Proiectul “Pro Ruralis Burse pentru elevi cu aptitudini înalte din medii dezavantajate”.

Programul școlii de vară este implementat în perioada 26-28 iulie de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Iaşi, în baza parteneriatului comun încheiat între Inspectoratul Școlar Județean Iași, Asociația Pro Ruralis şi Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași.

Ca organizaţie cu rol în orientarea şcolară şi profesională a tinerilor şi sprijinirea tranziţiei de la un nivel la altul de educaţie sau de la şcoală la viaţa activă, CJRAE Iaşi include între obiective şi oferirea de servicii de specialitate elevilor din mediul rural care nu beneficiază de servicii de consiliere în unităţile lor şi care sunt expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii.

Problematica tranziţiei şcolare la un alt ciclu de şcolaritate pentru elevii din mediul rural presupune schimbări profunde: schimbarea mediului în care funcţionează unitatea de învăţământ (debutul într-o unitate şcolară din mediul urban şi contactul cu o aglomerare urbană mare), contactul cu o comunitate şcolară eterogenă (elevi proveniţi din medii şi comunităţi, etnii, religii diferite), dificultăţile legate de transport, navetă, cazare în cămine sau internate şcolare, scăderea motivaţiei şcolare şi de dezvoltare personală dată de un nivel crescut de relaxare a tânărului conştient că a parcurs un nivel minimal de şcolaritate, preocupare scăzută a familiei pentru traseul educaţional al tânărului care a finalizat opt clase.

Pentru mulţi elevi, schimbările sunt radicale iar problemele nerezolvate de adaptare pot conduce la riscuri de părăsire timpurie a şcolii sau chiar la abandon şcolar”, a declarat Anca Hardulea, directorul CJRAE.

Astfel, în vederea familiarizării elevilor cu învăţământul liceal și a îmbunătățirii procesului de tranziție de la învățământul gimnazial la cel liceal, 16 elevi din clasele terminale din unităţi şcolare din mediul rural din judeţul Iaşi (Şcoala Gimnazială Sticlăria, Şcoala Gimnazială Glodenii Gândului, Şcoala Gimnazaială Andrieșeni, Şcoala Gimnazială Tansa, Şcoala Gimnazială Dagâța, Şcoala Gimnazială Trifești, Şcoala Gimnazială Focuri, Şcoala Gimnazială Gorban, Şcoala Profesională Țibana, Liceul Teoretic Răducăneni) vor avea oportunitatea unor experienţe autentice de dezvoltare personală în cadrul şcolii de vară.

Activităţile SMART VACANŢA! vor viza dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare cu elevi din alte comunităţi, autocunoaşterea propriilor valori, interese, abilităţi în acord cu oportunităţile de carieră, creşterea nivelului motivaţional şi de dezvoltare personală şi profesională a elevilor prin interacţiunea cu modele de carieră ale tinerilor liceeni.

Tematica atelierelor va include topici precum: Autocunoaştere şi decizia de carieră, Dezvoltare personală, Comunicare interpersonală, Reziliență și dezvoltare socio-emoțională, Consilierul alături de tine, Iașiul – obiective educaționale și culturale.

Filed in: Informațía zilei, ONG-uri

Comments are closed.

;