Tablete pentru studenții și masteranzii Universităţii de Ştiinţele Vieţii

Peste 500 de studenți și masteranzi de la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) vor primi tablete pentru a participa la cursuri, seminarii și alte activități on-line.

În plus, vor fi achiziționate laptop-uri, sisteme all-in one, proiectoare, table interactive și alte echipamente IT, cu scopul îmbunătățirii procesului educațional în contextul digitalizării.

Toate acestea vor fi posibile odată cu lansarea de către universitate a proiectului „Îmbunătățirea Conținutului Digital și a Infrastructurii Tic în Domeniul E-Educație la nivelul USAMV Iași”, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, cu o valoare totală de 1.165.666,93 lei.

Beneficiarii trebuie să fie studenți sau masteranzi înmatriculați la Facultatea de Agricultură, sau la Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare sau la Facultatea de Medicină Veterinară și beneficiază de burse sociale.

„Obiectivul general al proiectului nostru este de a asigura echipamentele, sustenabilitatea, mentenanța și suportul TIC necesar de la nivelul Universității de Științele Vieții din Iași în vederea desfășurării în condiții optime a procesului de învățământ on-line, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2. Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă achiziționarea de echipamente IT pentru studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale. Aceștia vor fi sprijiniți cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice, împreună cu dotarea cadrelor didactice universitare cu echipamente TIC, astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, pentru a evita contactul direct al studenților cu profesorii și cu ceilalți studenți, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARSCoV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice”, a declarat asist. univ. dr. Oana Coca, directorul proiectului.

Pe scurt, rezultatele proiectului sunt: tableta pentru uz școlar cu acces la internet – 516 buc; laptop – 20 buc; sistem All-in-one – 27 buc; proiector – 5 buc; ecran proiecție – 5 buc; router wireless – 10 buc; tablă interactivă – 15 buc; sistem management pentru 578 buc. dispozitive. Data finalizării proiectului este prevăzută pentru luna iulie 2022.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;