Conferinţă Națională de Diseminare a rezultatelor proiectului Cerinţe Educaţionale Speciale pentru Toţi (CESPeT)

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunţă organizarea Conferinţei Naționale de Diseminare a rezultatelor proiectului Cerinţe Educaţionale Speciale pentru Toţi (CESPeT), ID 60655, http://cespet.uaic.ro/ pe data de 03.06.2013, începând cu ora 09.00, în Aula Mihai Eminescu din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”.

Începând cu 1 august 2010, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, în calitate de beneficiar, derulează proiectul Cerinţe Educaţionale Speciale pentru Toţi – CESPeT, în parteneriat cu VIA University College Danemarca, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila. Cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 cu 18.618.602 RON – asistenţă financiară nerambursabilă, proiectul se înscrie în Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, cu o perioadă de implementare de 36 de luni, de la 1 august 2010 până la 31 iulie 2013.

Pe parcursul celor trei ani de proiect eforturile echipei s-au axat pe implementarea activităţilor de reintegrare a elevilor cu CES aflaţi în situaţii de abandon sau risc de abandon şcolar, respectând principiul egalităţii de şanse, de gen și al dezvoltării durabile. Au fost proiectate şi derulate programe educaţionale de tip after school, activităţi destinate socializării elevilor cu CES, de învăţare a utilizării TIC- în cadrul Laboratoarelor de Tehnologie Asistivă din fiecare județ partener-, de educaţie socială şi voluntariat.

Beneficiarii – 500 de copii şi părinţii acestora – au avut acces la servicii de consiliere – în sesiuni individuale şi de grup – în vederea creşterii stimei de sine, a valorificării potenţialului creativ şi a conştientizării importanţei educaţiei.

Evoluţia elevilor a fost continuu înregistrată, monitorizată şi ameliorată cu ajutorul PEI – Plan educaţional individualizat, instrument inovator care se adresează profesorilor, elevilor şi părinţilor.

Proiectul CESPeT a asigurat programe flexibile de educaţie de tip „a doua şansă” prin acordarea a 30 de burse persoanelor care nu au finalizat studiile obligatorii.

În vederea dezvoltării capacităţii profesionale a personalului implicat în prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, 308 de cadre didactice au participat la programe de formare derulate în cadrul proiectului. Vizitele de studiu ale membrilor echipei de implementare la partenerul transnaţional VIA University College din Danemarca, precum şi ale colegilor danezi în România, au fundamentat studiul comparativ România – Danemarca privind integrarea copiilor cu CES, pornind de la cunoaşterea celor două sisteme de învăţământ și a strategiilor utilizate în prevenirea şi corectarea fenomenului de abandon şcolar în rândul elevilor cu CES.

Bunele practici dezvoltate pe parcursul proiectului au fost sintetizate în cadrul ghidului de bune practici care reprezintă un material pedagogic util tuturor cadrelor didactice, în vederea prevenirii şi corectării abandonului şcolar, în rândul elevilor cu CES.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;