10:08 pm - Saturday June 25, 2022

Conferinţă Naţională de Diseminare a rezultatelor proiectului Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare (SCAN)

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea Conferinţei Naţionale de Diseminare a rezultatelor proiectului Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare (SCAN), ID 61264, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, având o valoare nerambursabilă de aproximativ 5 milioane de euro, pe data de 03.06.2013, începând cu ora 09:00, în Aula Mihai Eminescu din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”.

Proiectul „Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare- SCAN”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013, se derulează pe parcursul a trei ani (01 august 2010 – 31 iulie 2013) şi este implementat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu VIA University College Danemarca, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila. Proiectul se înscrie în Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii.

Proiectul a fost centrat pe activităţi de reintegrare a elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar, respectând principiul egalităţii de şanse, de gen şi al dezvoltării durabile. În toate cele şase judeţe partenere, cei 1106 de elevi selectaţi ca beneficiari ai proiectului au fost organizaţi în clase-pilot (24 clase a IX-a şi 14 clase a XI-a). Echipele pedagogice ale acestor clase au organizat şi desfăşurat activităţi de tip after şi outdoor school menite să asigure dezvoltarea elevilor atât sub raportul performanţei şcolare cât şi al abilităţilor sociale.

Programul „şcoală după şcoală” a inclus acţiuni de învăţare a limbilor străine, de TIC, de educaţie socială şi de voluntariat. Beneficiarii – elevi şi părinţi – au avut acces la servicii de consiliere – în sesiuni individuale şi de grup – în vederea creşterii stimei de sine, a valorificării potenţialului creativ şi a conştientizării locului şcolii pentru fiecare persoană, grup, comunitate.

Prin programe de tip „a doua şansă” au fost acordate 90 de burse cursanţilor din Iaşi, Vaslui şi Brăila – părinţi care nu au studiile obligatorii finalizate. Pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii, au fost înfiinţate şi autorizate la Iaşi, Vaslui și Sighetu-Marmației trei centre de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite prin informal şi non formal.

Evoluţia elevilor beneficiari ai proiectului Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare – SCAN este continuu înregistrată, monitorizată şi ameliorată cu ajutorul PEI – Plan educaţional individualizat, instrument inovator elaborat de echipa de experţi SCAN, instrument care se adresează profesorilor, elevilor şi părinţilor.

În vederea dezvoltării capacităţii profesionale a personalului implicat în prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, 624 de cadre didactice au participat la programele de formare realizate de profesori de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași şi VIA University College Danemarca: Outdoor Education/Educaţia dincolo de şcoală, Strategii de educaţie non formală, Strategii motivaţionale şi managementul stresului şi Tehnologia informaţiei şi comunicării.

Vizitele de studiu ale membrilor echipei de implementare la partenerul transnaţional VIA University College din Danemarca, precum şi ale colegilor danezi în România, au fundamentat studiul comparativ, pornind de la cunoaşterea celor două sisteme de învăţământ ale celor două ţări și a strategiilor utilizate în prevenirea şi corectarea fenomenului de abandon şcolar.

Experienţele proiectului au fost sintetizate în două volume: Ghid de bune practici şi 4D în educaţie adresate tuturor categoriilor de specialişti implicaţi în prevenirea şi corectarea abandonului şcolar.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;