1:50 am - Saturday May 28, 2022

„SMART INNOVATE! – Studenți Motivați în Afaceri Responsabile și Tehnologizate Inovativ”

 

Eastern Marketing Insights din Iași în parteneriat cu Asociația Iubire și încredere au lansat proiectul „SMART INNOVATE! – Studenți Motivați în Afaceri Responsabile și Tehnologizate Inovativ”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului:

Facilitarea inserției pe piața muncii a absolvenților de învățământ terțiar în corelare cu nevoile pieței muncii prin susținerea înființării a 22 de întreprinderi cu profil non – agricol în Regiunea Nord-Est. Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor programului și al apelului printr-o serie de măsuri integrate de formare a competențelor antreprenoriale, organizare a stagiilor de practică, organizarea și derularea de întreprinderi simulate, concurs de planuri de afacere, furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri, organizarea de evenimente de susținere a antreprenoriatului, decontarea sumelor aferente planurilor de afacere, monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de implementare a planurilor de afaceri, precum și în perioada de sustenabilitate a acestora.

Perioada de implementare: 21.12.2021 – 20.12.2023

Valoare totală proiect: 9,686,919.23 RON

Valoare nerambursabilă acordată din FSE: 8,125,582.40 RON

Valoare nerambursabilă acordată din Bugetul Național: 1,433,926.31 RON

Valoare contribuție proprie: 127,410.52 RON

Grupul țintă al proiectului este format din 341 de persoane, astfel:

 • 336 de studenți din ciclul de licență sau master (ISCED 5-7); pentru ca o persoană din categoria de grup țintă eligibil studenți să fie eligibil – trebuie să demonstreze la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale) că este înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență, din care cel puțin 35 din mediul rural.
 • 5 doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi).

Persoanele din grupul țintă intenționează să inițieze o afacere non-agricolă în mediul urban și își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau cel urban in regiunea de Nord-Est.

Rezultatele proiectului:

 • 22 de micro-granturi decontate și desfășurate în cadrul proiectului;

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 – Educație și competențe
POCU/82/3/7/104997, Cod SMIS: 141037

 • 1 campanie de informare a publicului privind activitățile aferente Etapei I de implementare a proiectului;
 • 1 program de formare profesională organizat pentru 341 de membrii ai grupului țintă; 290 de certificate recunoscute ANC acordate; 290 de planuri de afacere elaborate;
 • 1 ghid consultativ privind completarea componentei ce ține de strategia de marketing a planului de afacere;
 • 1 metodologie de selecție a planurilor de afacere; 1 listă a planurilor de afacere câștigătoare și a celor aflate pe lista de rezervă;
 • 25 de membri ai grupului țintă implicați în organizarea și derularea de întreprinderi simulate;
 • 25 de convenții de practică semnate cu reprezentanții mediului de afaceri din Regiunea de Nord-Est; 25 de rapoarte de practică;
 • 25 de membrii ai grupului țintă beneficiari ai activității de mentorat și de consiliere profesională;
 • 22 de pre-acorduri de finanțare semnate; 22 de întreprinderi înființate; 22 de acorduri de finanțare privind ajutorul de minimis semnate;
 • 22 de întreprinderi monitorizate în perioada de sustenabilitate a planurilor de afacere;
 • 1 conferință lansare proiect; 1 conferință finalizare proiect; 40 broșuri, 40 pliante, 40 mape, 40 pixuri; 2 afișe la amplasamentele de implementare ale partenerilor.
Filed in: ONG-uri

Comments are closed.

;