În atenția persoanelor care găzduiesc refugiați din Ucraina. Ce acte sunt necesare pentru decontarea cheltuielilor

Având în vedere prevederile H.G. nr.336/11.03.2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat  din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul  de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) Iaşi, prin Serviciul Alocaţii şi Indemnizaţii pentru Copii, reprezentant al autorităţii publice locale pe Municipiul Iaşi, propune gestionarea activităţii care decurge din aplicarea acestui act normativ, în limita competenţei conferită de actul normativ stipulat mai sus, în speţă  art. 2, 3 şi 5, respectiv:

 1. Va primi Cererea de la persoanele fizice, în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna precedentă, în care este precizat numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care aceştia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoţită de:

– declaraţia pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în cerere;

– copia actului de identitate al solicitantului;

– documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei în care sunt găzduite persoanele prevăzute la art. 1.

 • Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeaşi locuinţă.
 • Cererile depuse după termenul prevăzut la alin. (1) se soluţionează în luna următoare.
 • Modelul cererii, precum şi cel al declaraţiei pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
 • În cererea prevăzută la punctul (1), solicitantul precizează dacă optează pentru încasarea sumelor în numerar sau prin virament bancar.

 1. După primirea cererilor, Direcţia de Asistenţă Socială, întocmeşte situaţia centralizatoare care cuprinde:

    – numele şi prenumele fiecărei persoane fizice solicitante;

    – numărul cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi;

    – numărul de zile de găzduire;

    – suma solicitată de fiecare persoană fizică (modelul situaţiei centralizatoare este prevăzut în anexa nr. 3), pe care o comunică către Primăria municipiului Iaşi – Direcţia Tehnică şi Investiţii.

 1. Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi prin Serviciul Alocaţii şi Indemnizaţii Pentru Copii, care a primit cererile, pot efectua verificări privind realitatea informaţiilor din cererile depuse de persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Autoritatea publică locală- Direcţia Tehnică şi Investiţii

 1. Primeşte situaţia centralizatoare pe care o certifică pentru realitate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale.

 1. Transmite situaţiile centralizatoare întocmite şi certificate pentru realitate, Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă precum şi spre informare instituţiei prefectului, în termen de 3 zile lucrătoare.
 • Autorităţile administraţiei publice locale sau Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situaţiilor centralizatoare certificate, virează sumele solicitate în contul 50.06.10 „Sume de mandat cuvenite beneficiarilor, reprezentând cheltuielile cu hrana prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare“, deschis la unităţile Trezoreriei Statului la solicitarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

 1. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale efectuează plata sumelor cuvenite către beneficiari în numerar sau prin virament bancar, în funcţie de opţiunea înscrisă de aceştia în cerere.

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;