5:09 pm - Saturday March 2, 9957

TUIASI, gazda reuniunii Alianţei Române a Universităţilor de Ştiinţă şi Tehnică

Zilele TUIASI 2023 s-au încheiat cu o reuniune a conducerilor instituțiilor de învățământ superior membre ale Alianței Române a Universităților de Știință și Tehnică (ARUST), care a fost găzduită de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI). Unul dintre punctele principale ale agendei a fost aderarea la ARUST a două noi universități: Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu(AFTS) și Asociația Tehnică Militară „Ferdinand I” din București(ATMB).

Pe lângă noii veniți și gazdele TUIASI, la Iași au fost prezenți și rectorii și reprezentanții universităților deja membre ale ARUST: Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București și Universitatea Tehnică a Moldovei, din Chișinău – Republica Moldova.

Actualul președinte al ARUST, prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI, a fost cel care a coordonat sesiunile de discuții.

În prima zi a reuniunii, generalul de brigadă prof. univ. dr. ing. Ghiță Bârsan, rectorul AFTS, și generalul de brigadă prof. univ. dr. ing. Iulian-Constantin Vizitiu, rectorul ATMB, au prezentat academiile militare pe care le coordonează. În prezentările făcute în fața plenului reunit al alianței, dar și a membrilor Consiliului de Administrație al TUIASI, cei doi au vorbit despre academiile militare din care fac parte, exemplificând care sunt proiectele aflate deja în vigoare în parteneriat cu universitățile membre ARUST, dar și posibilitățile ulterioare de dezvoltare a colaborărilor deja-existente.

„Reuniunea ARUST de la Iași a fost una extrem de aplicată și conectată perioadei de frământări legislative post-Legea 199/2023. Prin includerea noilor membri, AFTS și ATMB, ARUST și-a diversificat preocupările în știință și tehnologie, întărindu-și poziția de lider în domeniul învățământului universitar tehnic și creându-și o platformă națională și nu numai – dacă ne gândim și la Republica Moldova – care permite inițierea și dezvoltarea parteneriatelor în domeniile de cercetare și didactice aferente”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rector al TUIASI și președinte în exercițiu al ARUST.

Întrând aprofundat în sesiunile de discuții aplicate, membrii universităților membre au pus pe masă propuneri de modificare a criteriilor Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor, Documentelor și Certificatelor Universitare, precum și structura acestui organism. Discuțiile au urmat un fir roșu: s-a evidențiat în unanimitate faptul că legislația în vigoare stabilește ferm faptul că comisiile de specialitate ale CNATDCU au drept scop determinarea standardelor minimale. Conducerile universităților de știință și tehnică s-au pus de acord că nu trebuie să existe excepții în cazul anumitor comisii de specialitate cu privire la criteriile pe baza cărora sunt determinate aceste standarde.

Rectorii au insistat: accentul trebuie pus pe calitatea articolelor și nu pe cea a revistelor în care au fost publicate. Cu ocazia întâlnirii de la Iași, ARUST va trimite oficial un punct de vedere către Ministerul Educației și CNATDCU în care va sublinia aceste aspecte, fundamentate cu argumente preluate din documentele elaborate la nivelul Comisiei Europene.

Totodată, documentul va cuprinde și observația unanimă la nivelul alianței că, în prezent, CNATDCU are o organizare greoaie. Această organizare, cred rectorii, este aproape nefuncțională, fiindcă restricționează atât unor decizii rapide și în plină cunoștință de cauză de către membri. Propunerea ARUST este de revenire la structura de organizare anterioară a CNATDCU și a comisiilor de specialitate din cadrul acestui organism.

„Criteriile CNATDCU, modalitatea în care aceste sunt racordate la conceptele europene ale evaluării cercetării, măsura în care acestea oferă predictibilitate în evoluția profesională, au reprezentat alte subiecte deosebit de actuale. În același timp, parteneriatul în cadrul granturilor ARUST a fost lărgit incluzând și noii membri, precum și colegii de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Reamintesc faptul că aceste granturi au fost introduse acum circa 5 ani și sunt adresate tinerilor asistenți și șefi de lucrări, în scopul dezvoltării expertizei acestora în coordonarea proiectelor, implicit a colectivelor de cercetare, reprezentând un avantaj în evoluția profesională dorită”, a completat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval.

Întâlnirea de la Iași a mai fost esențială și pentru tranșarea mai multor probleme birocratice și financiare cu care se confruntă universitățile, în urma aplicării Legii 199 / 2023 și a metodologiilor subsecvente. În mod concret, este vorba despre decontarea transportului în comun pentru studenți și acordarea burselor sociale, de studiu și de merit. ARUST a constatat cu îngrijorare că platformele care trebuie utilizate, prin lege, au dus la întârzieri privind acordarea sumelor corespunzătoare studenților. Lipsa de acuratețe a informațiilor furnizate de aceste platforme a fost deja reclamată structurilor centrale, fiindcă a dus, la nivelul fiecărei universități, la o verificare dublă a dosarelor la nivelul secretariatelor.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;