5:09 pm - Monday March 2, 6178

“Testarea Standardizată în Educație”, cartea ce pune sub lupă evaluarea în sistemul educațional românesc, a fost prezentată la Iași

“Testarea Standardizată în Educație”, prima carte care pune sub lupă evaluarea în sistemul educațional românesc a fost prezentată public la Iași. La eveniment au participat autorul, Dragoș Iliescu, profesor universitar, specialist în psihologie aplicată în context ocupațional și în testarea și evaluarea psihologică și educațională, alături de Prof. Dr. Liliana Romaniuc, formator, designer de programe de învățare pentru profesioniștii din educație și Fondatoare a Asociației Române de Literație. Cartea a apărut sub umbrela Editurii Humanitas.

Principalul obiectiv al acestei lucrări este de a prezenta subiectul evaluării standardizate într-o manieră accesibilă pentru o gamă largă de cititori și mai ușor de înțeles. Totodată, creează o perspectivă echilibrată în ceea ce privește testarea standardizată în educație și evidențiază numeroasele avantaje pe care le poate aduce sistemului educațional din România.

„O evoluție care ar trebui să fie absorbită rapid de sistemul de educație, dar și de părinți, profesori, elevi, căci este în beneficiul lor, este mai degrabă ținută la ușă, pentru că nu o înțelegem. Ce nu înțelegem, ne sperie, asta e absolut natural. Nu înțelegem, ne sperie și atunci ce putem să facem? Astfel s-a născut ideea acestei cărți, iar intenția a fost să fac, pe cât posibil, subiectul acesta inteligibil, ignorând aspectele dure, tehnice, în primul rând profesorilor, căci ei vor trebui să accepte sau să hotărască faptul că nu vor să accepte această evoluție. Oricine este interesat de educație ar trebui să aibă în vizor și modul în care ar trebui să arate o evaluare coerentă”, spune Prof. Univ. Dr. Dragoș Iliescu.

Cartea “Testarea Standardizată în Educație” își propune să ofere o înțelegere precisă a subiectului, în contextul în care pot fi adesea confundate cu „testele-grilă”, testele standardizate reprezentând, de fapt,  instrumente de măsurare versatile, bazate pe știință serioasă, aplicată cu multă grijă nu doar pentru a oferi măsurare obiectivă, ci și pentru a oferi șanse egale tuturor elevilor testați. Aplicațiile testelor standardizate în școală sunt multiple și generoase, fiind necesare în educația modernă. De obicei, testele vin cu rapoarte standardizate, care sunt redactate în așa măsură încât copilul, dar și părintele să înțeleagă ce înseamnă nota respectivă și ce poate face mai departe ca peste o săptămână nota să fie alta, și mai mare. Vorbim în acest caz despre un întreg ecosistem, în care testarea standardizată e o celebrare a unicității, o celebrare a faptului că fiecare este altfel.

„De modul în care evaluăm depinde învățarea. Dacă evaluarea este riguroasă, obiectivă, corectă și dacă este urmată de decizii care să conducă la îmbunătățirea învățării, toate acestea vor avea impact pozitiv asupra atitudinii, interesului și motivației elevilor pentru învățare. În opinia mea, este imperativ să regândim modul în care facem evaluarea învățării în școală și, în egală măsură, să avem standarde de notare. Elevii, părinții, societatea au nevoie de informații credibile cu privire la nivelul real de pregătire al absolvenților, dar și cu privire la progresul în învățare al copiilor și tinerilor în timpul programelor de studii. Transparența, corectitudinea, obiectivitatea, structura și forma evaluărilor transmit beneficiarilor, direcți și indirecți ai educației, mesaje puternice  despre importanța pe care sistemul de educație, școala, profesorul o acordă învățării, procesului de pregătire, rezultatelor obținute. Avem nevoie de evaluare fundamentată pe studii și cercetări serioase”, a spus Prof. Dr. Liliana Romaniuc.

Lucrarea este structurată în mai multe capitole, oferind o analiză detaliată a diferitelor aspecte ale evaluării standardizate: “Introducere în evaluarea standardizată”, “Domenii ale evaluării standardizate”, “Efecte pozitive ale evaluării standardizate”, “Riscuri, efecte perverse (și alte preocupări legitime legate de evaluarea standardizată)”, “Dezvoltarea testelor standardizate și asigurarea calității” și “Alternative la testarea standardizată”.

Impactul folosirii testării standardizate asupra profesorilor

În anul 2016, Ministerul Educației publica un raport din care reieșea faptul că un profesor din mediul gimnazial folosește 16 ore pe săptămână pentru activități legate de evaluare, într-un fel sau altul: gândind teste, aplicând teste, scorând teste, oferind feedback la teste. 16 ore înseamnă mai mult de o treime din timpul săptămânal al profesorilor de la clasă. În cadrul prezentării publice, s-a adus în discuție în ce măsură aceasta poate fi considerată ca o investiție rațională a timpului, concluzia fiind că aceste ore ar putea fi investite în capacitatea profesorului, în timpul său, pentru a face educație și nu evaluare.

Dragoș Iliescu este autor a peste 200 de articole științifice, capitole de carte și cărți. Pe lângă cariera academică, acesta a fost activ în consultanță de‑a lungul ultimilor 25 de ani, fiind implicat în sau conducând un număr de proiecte importante privind testarea și evaluarea psihologică și educațională, în contexte comerciale sau guvernamentale, în Europa, Asia, Africa și America de Sud. Totodată, este fost președinte al International Test Commission (ITC) și actualul președinte al Diviziei 2 (Evaluare psihologică și educațională) al Asociației Internaționale de Psihologie Aplicată.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;