1:15 am - Friday January 18, 2019

O nouă probă în cadrul simulării examenului de Evaluare Națională

Elevii de clasa a VIII-a au susţinut joi, 28 noiembrie, în cadrul simularii, proba scrisă la disciplina ”Matematică”. Varianta concepută de către o echipă de lucru coordonată de către inspectorii de specialitate a respectat programa şcolară, conținuturile stabilite și transmise prin adresa I.S.J. în rețea și modelul postat pe site-ul M.E.N. În ansamblu, subiectul a avut un nivel mediu de dificultate. Partea I a conținut șase  cerințe, care vizează competențe operatorii de bază. Sarcinile sunt simple și rezolvarea necesită maximum 2-3 operații. La acești itemi nu se punctează decât răspunsul final și nu se solicită justificarea modului de lucru. Pentru partea I se acordă  30 puncte. Părțile a II-a și a III-a au avut, fiecare, câte șase cerințe. Aici se așteaptă ca elevii să ofere rezolvări complete, punctajul fiind acordat pentru fiecare etapă de lucru. Sarcinile verifică măsura în care elevii și-au format deprinderi de calcul și operează, în contexte variate, cu algoritmi specifici privind operarea cu numere reale, rapoarte, proporții, procente. In plus, cele 2 probleme de geometrie de la partea a III-a au caracter aplicativ și solicită argumentare pe baza unui raționament deductiv. Rezultatele obținute de elevi vor fi analizate la nivelul unitatilor de invatamant, dar și la nivel județean, fiind astfel valorificate informații relevante care descriu stadiul de pregătire a elevilor la matematică pentru Evaluarea Națională. Concluziile acestei analize vor sta la baza unor acțiuni ameliorative diferențiate și individualizate pentru a optimiza  pregătirea  elevilor din fiecare școală, pentru a le asigura progresul în învățare și succesul la Evaluarea Națională. Prezența elevilor la simulare a fost de  96%, informează reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Filed in: Economic

Comments are closed.

;