4:18 pm - Friday April 14, 7015

Proiect finalizat de UMF Iași privind formarea profesională a medicilor și cadrelor medii sanitare în domeniul urgențelor medicale

Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) ”Gr. T. Popa” din Iași finalizează în luna decembrie 2013 proiectul  privind formarea profesională în domeniul urgenţei medicale şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007–2013, Axa prioritară 3 ”Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 ”Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, realizat în parteneriat cu Colegiul Medicilor din România (CMR) şi SIVECO România. Proiectul a debutat în anul 2011 și a avut ca scop creșterea calității actului medical în situații de urgență, prin perfecționarea profesioniștilor în sănătate din toate specialitățile care se pot confrunta la un moment dat cu pacienți care necesită intervenții de urgență. Proiectul a oferit suport tehnic și științific pentru un număr de 1.029 de medici și asistenți din trei regiuni geografice ale țării, respectiv regiunea de nord-est, regiunea de nord-vest și București, insistându-se pe formarea medicilor și asistenților din spitale, din afara centrelor universitare, considerându-se astfel că și pacienții din localitățile mai mici au dreptul la servicii medicale la standarde europene. “Ceea ce au învățat cursanții noștri se regăsește în ultimile ghiduri europene de urgențe medicale, care vor fi revizuite abia în anul 2015. Viaţa fiecăruia dintre noi poate depinde la un moment dat de pregătirea medicilor, a  asistenţilor medicali, iar aceștia sunt adesea puşi în faţa unor cazuri dramatice, de luptă între viaţă şi moarte. Practic, orice medic sau asistent medical, indiferent de specialitate, se poate confrunta la un moment dat cu o astfel de situatie. De aceea, întreaga echipă a proiectului şi-a concentrat atenţia pe îndeplinirea acestui obiectiv specific şi anume creşterea competenţelor acestor categorii profesionale la standarde europene, care vor putea avea acelaşi nivel de pregătire cu orice coleg din marile spitale ale Europei”, a declarat conf. univ. dr. Dan Zaharia, managerul proiectului. Cele trei instituții partenere au creat o platformă modernă de studiu, unică la momentul începerii proiectului și care a constituit ulterior un exemplu de bune practici pentru alte universități medicale din țară sau din străinătate.  A fost creată o platfomă e-learning, care a permis cursanților să consulte oricând cursurile teoretice, sau să  revadă scenarii practice de rezolvare a unor urgențe medicale, inclusiv cele cardiovasculare, traumatice și pediatrice. Proiectul şi-a motivat, astfel, cursanţii să înveţe să folosească în activitatea curentă mijloacele moderne de informare şi instrumente TIC, care să le uşureze şi organizeze munca, în vederea oferirii unor servicii medicale de calitate pacienţilor şi a unui management sanitar la nivel european. ”Cursurile gratuite şi creditate de către Colegiul Medicilor, respectiv Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România s-au desfaşurat în 11 locaţii, respectiv Iaşi, Bacău, Moinești, Botoşani, Cluj-Napoca, Fălticeni, Suceava, Gura Humorului, Piatra Neamţ, Braşov și București, cu medici şi asistenţi din toate serviciile de urgenţă din ţară, cererea depăşind oferta proiectului, ceea ce a determinat suplimentarea numărului de cursanţi de la 800 la 900, pentru ca, în final, să ajungem la 1.029 de cursanți, încercând, astfel, să venim  în întâmpinarea solicitărilor acestora. Solicitările au fost mult mai multe, dar, din păcate, timpul și resursele financiare nu ne-au permis mai mult. Astfel, cele mai noi informații medicale, ghiduri de ultimă oră în domeniul urgențelor medicale, în format clasic și electronic, au ajuns și în posesia medicilor și asistenților medicali care lucrează în unități sanitare mici. În cazul acestora, formarea profesională continuă a fost până acum greu accesibilă. Putem spune că banii proiectului au fost cheltuiți cu folos, iar beneficiarii finali au fost pacienții acestor spitale, care vor avea șanse în plus la viață, pentru că vor fi tratați la fel ca oricare pacient din spitalele europene ”, a precizat conf. univ. dr. Dan Zaharia, managerul proiectului. Finalul proiectului nu va insemna și finalul programului de formare inițiat. ”Am creat o platformă modernă de studiu, cu informație științifică la standarde europene, ceea ce ne-a permis să devenim un exemplu de bune practici pentru alții. Am pus bazele unui centru de simulare performant, care va functiona în cadrul UMF Iași. Toate acestea vor fi, în continuare, la dispoziția profesioniștilor din toate specialitățile medicale. Am organizat  trei workshop-uri, la Iași, București și Botoșani, tocmai pentru a afla care sunt nevoile de formare, perfecționare ale medicilor și asistenților. Așa am reușit să aflăm cum să continuăm programul nostru, să îl diversificăm, pentru a răspunde acestora. Profesioniștii din sănătate doresc să fie la curent cu informația medicală științifică de ultimă oră, doresc să se perfecționeze, iar noi ne vom strădui să le facem accesibil acest lucru“, a mai spus conf. univ. dr. Dan Zaharia.

Filed in: Sănătate

Comments are closed.

;