3:55 am - Friday August 14, 2020

Sesiuni de informare pe tema absorbției fondurilor SEE 2009-2014, destinate populației rome din județul Iași

Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, prin Biroul Judeţean pentru Romi, anunță organizarea unor  sesiuni de informare şi întâlniri de lucru cu potenţiali solicitanţi  de fonduri  disponibile  prin  Programul finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, al cărui Operator de Program este Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).  Primul program, intitulat ”LOCAL”, este o schemă de granturi mici, cu valoare între 40.000 și 200.000 euro, care se adresează copiilor și tinerilor aflaţi în situaţii de risc, care trăiesc în comunităţi din zone rurale sau urbane, de dimensiuni medii şi mici (unităţi administrative cu cel mult 15.000 de locuitori), cu populaţie de romi numeric relevantă, ce se confruntă cu probleme economice și sociale. Potrivit organizatorilor, obiectivul proiectului este de finanţare a măsurilor integrate, concentrate la nivel local/comunitar, care să conducă la îmbunătăţirea accesului copiilor și tinerilor aflaţi în situaţii de risc la educaţia formală și non-formală. Suma totală alocată pentru acest proiect este de 5.176.471 euro, termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte fiind 25 februarie 2014. Al doilea program, “SINERGII PENTRU VIITOR”, are două apeluri. Primul apel are ca grup ţintă principal copii vulnerabili aflaţi în situaţii de risc, fiind orientat pe proiecte care propun măsuri concrete şi eficiente pentru creşterea bunăstării acestora, prin educaţie şi suport social. Cel de-al doilea este destinat tinerilor aflaţi în situatii de risc şi se concentrează pe susţinerea măsurilor care conduc la o mai bună integrare socială şi profesională a acestora. Valoarea minimă a sumei care poate fi solicitată pentru realizarea unui proiect este de 200.000 de Euro, iar cea maximă este de 600.000 de euro. Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 10 martie 2014. Prima sesiune de sprijin  pentru primăriile, entităţile publice  eligibile  va avea loc în  data de 17 ianuarie 2014, la ora 12.00, Sala Galbenă a Instituției Prefectului Județului Iași, au anunțat organizatorii.

Filed in: ONG-uri

Comments are closed.

;