3:29 pm - Thursday July 16, 2020

Tag Archives: egalitate de sanse

Săptămâna egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

În contextul marcării a cinci ani de la adoptarea Legii nr. 23/2015 pentru declararea zilei de 8 mai ca Ziua egalității de șanse între femei și bărbați în România, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) își propune să inițieze o serie de acțiuni în mediul online, continuând seria de acțiuni derulate și în anii anteriori sub egida ”Săptămâna egalității de șanse între femei și bărbați”. Anul...

Conferință de lansare a proiectului privind promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică a femeilor

Academia Română – filiala Iaşi, în calitate de beneficiar al proiectului ”PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România“ POSDRU/144/6.3/S/127928, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.3 ”Promovarea egalității de șanse...
;