5:18 pm - Wednesday June 15, 0946

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

uti

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Website: http://www.tuiasi.ro

Rector: Prof. univ. dr. ing. Ion GIURMA

Prorectori:
Prof. univ. dr. ing. Ioan CIOARĂ – Prorector responsabil cu strategia universitară
Prof. univ. dr. ing. Carmen TEODOSIU – Prorector responsabil cu cercetarea ştiinţifică
Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN – Prorector responsabil cu activitatea didactică
Prof. univ. dr. ing. Irina LUNGU – Prorector Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară
Prof. univ. dr. ing. mat. Daniel CONDURACHE – Prorector responsabil cu activitatea de informatizare
Prof. univ. dr. ing. Ştefan GRIGORAŞ – Prorector responsabil cu probleme studenţeşti

Date de contact:
Centrală telefonică:
+40-232-278683
+40-232-278680
+40-232-278688
Prorectoratul pentru Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară
Telefon: +40-232-278628
Telefon: +40-232-278683, Interior: 2538
Fax: +40-232-278628
E-mail: international@tuiasi.ro
Adresă: Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România

Pentru informaţii despre admitere: Prorectoratul Didactic
Telefon: +40-232-212326
Fax: +40-232-212326
E-mail: didactic@staff.tuiasi.ro
Adresă: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 67, 700050 Iaşi, România

Pentru informații privind Rețeaua Academică TUIAȘI și serviciile de rețea aferente:
Telefon: +40-232-272636
Interior: 1340
E-mail: bsci@tuiasi.ro
Pagina web: http://bsci.tuiasi.ro
Adresă: Bd. Dimitrie Mangeron, nr. 53A, 700050 Iaşi, România

Pentru informaţii legate de probleme studenţeşti şi campus: Prorectoratul Probleme Studenţeşti
Telefon: +40 232 278 688 int. 2495
Fax :+40 232 262 328
E-mail: pro_stud@tuiasi.ro
Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, Corp T, Parter, Cam. B 05, 700050, Iaşi, Romania

Facultăți

Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino” Iași
Decan: Conf. dr. ing. TANIA MARIANA HAPURNE
Prodecan: Șef lucrări dr. arh. MIHAI CORNELIU DRI?CU
Prodecan: Conf. dr. arh. MIRCEA GRIGOROVSCHI

Adresă: Str. Prof dr. doc. D. Mangeron nr. 3, 700050, Iasi
Telefon: Centrala U.T.Iasi:
+ 0232-278680
+ 0232-278683
+ 0232-278688
+ interior 1416
Fax: 0232-211595
Email: arhitect@ce.tuiasi.ro

– Facultatea de Automatică și Calculatoare
Decan: Prof. dr. ing. Corneliu LAZĂR
Prodecan, activitatea didactică: Conf. dr. ing. Elena ?ERBAN
Prodecan, activitatea de cercetare științifică: Prof. dr. ing. Mihaela Hanako MATCOVSCHI
Prodecan, probleme studenţeşti şi activitatea de informatizare: Ș.l. dr. ing. Alexandru ARCHIP
Director de departament, Automatică şi Informatică Aplicată: Conf. dr. ing. Mihai POSTOLACHE
Director de departament, Calculatoare: Prof. dr. ing. Petru CAŞCAVAL

Adresa: Str. Prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron nr. 27, cod 700050, Iași
DECANAT: Tel.: +40-232-278680 / int. 1331, Tel/fax: +40-232-231343
Fax Catedra de Calculatoare: +40-232-232430
Fax Catedra de Automatica şi Informatică Aplicată: +40-232-230751
E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro

– Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului
Decan: Prof. univ. dr. ing. Dan CAŞCAVAL
Prodecan: Prof. univ. dr. ing. Nicolae HURDUC (activitate didactică, relaţii internaţionale şi calitate)
Prodecan: Prof. univ. dr. ing. Silvia CURTEANU (activitatea cu studenţii, promovarea facultăţii şi evaluarea cadrelor didactice de către studenţi)
Prodecan: Prof. univ. dr. ing. Teodor MĂLUŢAN (activitatea ştiinţifică, evaluarea instituţională la nivel de facultate şi evaluarea resurselor umane)
Administrator şef: Ing. Eduard MOISII

Adresa: Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron, nr. 73, 700050, Iaşi
Telefon : +40 – 232 278683 / int. 2135
Fax : +40 – 232 271311
Email: decanat@ch.tuiasi.ro
Pagină web: www.ch.tuiasi.ro

– Facultatea de Construcții și Instalații
Decan: prof. univ. dr. ing. Mihai BUDESCU
Prodecan: prof. univ. dr. ing. Dorina-Nicolina ISOPESCU (coordonator al activităţii de strategie şi etică universitară, cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale)
Prodecan: conf. univ. dr. ing. Mihaela IBĂNESCU (coordonator al activităţii de educaţie continuă şi calitate)
Prodecan: conf. univ. dr. ing. Vasilică CIOCAN (coordonator al activităţii cu probleme studenţeşti)
Prodecan: conf. univ. dr. ing. Gabriel OPRIŞAN (coordonator al activităţii didactice)
Prodecan: conf. univ. dr. ing. Petru MIHAI (coordonator al activităţii de informatizare a facultăţii şi imagine universitară)

Adresa: Str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr. 1, cod 700050
Centrala U.T.Iasi: 0232278680, 0232278683, 0232278688
Secretariat: int. 1446, 1479, 1480
Secretar ?ef: int. 1427; 0232-254638
Prodecani: int. 1508
Decan: int. 1452
Fax: 0232233368

– Facultatea Construcții de Mașini și Management Industrial
Decan: Prof. dr. ing. Gheorghe NAGIT
Prodecan: Prof.dr. ing. Cristian Croitoru
Prodecan: Conf. dr. ing. Vasile Merticaru
Prodecan: Conf. dr. ing. Irina Tita

Adresa: Str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr. 59A, cod 700050
Telefon / Fax : +40-232-242109
Email : secretariat@tcm.tuiasi.ro

– Facultatea de Elecronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Decan: Prof.dr.ing. Ion Bogdan
Prodecan activitate didactică: Conf.dr.ing. Mihai Florea
Prodecan activități economice și sociale: Conf.dr.ing. Tecla Goraș
Prodecan activitate de cercetare: Prof.dr.ing. Iulian Ciocoiu
Director departament Bazele Electronicii: Prof.dr.ing. Victor Grigoraş
Director departament Telecomunicaţii: Prof.dr.ing. Daniela Tărniceriu
Director departament EASI: Conf.dr.ing. Ioan Cleju
Director departament Matematică: Conf.dr. Ariadna-Lucia Pletea

Adresa: Bd. Carol I, nr. 11 A, Iaşi, 700506
Telefon/Fax: 0232 270041 (secretariat), 0232 217720 (fax)
Email: decanat@etti.tuiasi.ro

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată
Decan: Prof. dr. ing. Istrate Dumitru-Marcel
Prodecan: Prof. dr. ing. Lucache Dorin-Dumitru
Prodecan: Prof. dr. ing. Ciobanu Romeo Cristian
Prodecan: Conf. dr. ing. Zet Cristian

Adresa: Bd. Profesor Dimitrie Mangeron nr. 21- 23, 700050, Iași
Tel: +40-232-278683, Fax: +40-232-237627
Email: decanat@ee.tuiasi.ro

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului
Decan: Prof. univ. dr. ing. Florian STATESCU
Prodecan: Conf. dr. ing. Constantin Bofu
Prodecan: Conf. dr. ing. Dorin Cotiuşcă-Zaucă
Prodecan: Conf. dr. ing Amedeu Mitroi
Director departament ACH: Conf. dr. ing. Ioan Crăciun
Director departament HPM: Conf. dr. ing. Nicolae Marcoie
Director departament MTC: Şef. lucr. dr. ing. Constantin Chirilă

Adresa: Bd. D. Mangeron 65, Iași 700050, Romania
Tel/Fax:+40 232 270804, 278683/2151
Email: decanat@hidro.tuiasi.ro

Facultatea de Mecanică
Decan: Prof.univ.dr.ing. Cezar Oprişan
Prodecan: Prof.univ.dr.ing. Corneliu Comandar
Prodecan: Conf.univ.dr.ing. Aristotel Popescu
Prodecan: Conf.univ.dr.ing. Adrian Sachelarie

Adresa: Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr. 43, Iași, Cod Poştal 700050
Tel: 0232232337; 0230278683
E-mail: decanat@mail.tuiasi.ro

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Decan: Conf.univ.dr.ing. Iulian IONIŢĂ
Prodecan: Conf.univ.dr.ing. Gheorghe BĂDĂRĂU
Prodecan: Prof.univ.dr.ing. Costică BEJINARIU
Prodecan: Prof.univ.dr.ing. Dan-Gelu GĂLUŞCĂ

Adresa: Strada Prof.dr.doc. D. Mangeron nr. 41, Iaşi, 700050
Tel./ Fax: +40-232-230009
E-mail: decanatsim@tuiasi.ro , secretariatsim@tuiasi.ro

Facultatea de Textile, Pielărie și Management Industrial
Decan: Prof. dr. ing. Carmen Loghin
Prodecan: Prof. dr. ing. Augustin Muresan
Prodecan: Conf. dr. ing. Costica Sava
Prodecan: Conf. dr. ing. Aura Mihai

Adresa: Str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr. 28, Iași, Cod Poştal 700050
Tel/Fax: +40 232 230491
E-mail: decanat@tex.tuiasi.ro

Filed in: Instituții de învățământ, Universități

Comments are closed.

;