Archive: Universități Subscribe to Universități

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași Rector: Prof.dr. Vasile VÎNTU Prorector cu activitatea educaţională – Prof. dr. Ioan ŢENU Prorector cu activitatea de cercetare, inovare şi dezvoltare tehnologică – Prof. dr. Constantin LEONTE Prorector dezvoltare instituţională – Prof. dr. Paul Corneliu BOIŞTEANU Prorector relaţii internaţionale şi activităţi studenţeşti –...

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași Rector: Prof. Dr. Dragoş Pieptu e-mail: dragos.pieptu@umfiasi.ro Prorectori: Prof. Dr. Ioan Costea – studii universitare de licenţă, ciclul de studii învăţământ clinic şi masterat e-mail: pro.stud@mail.umfiasi.ro Prof. Dr. Maria Stamatin – studii postuniversitare şi formare profesională continuă e-mail: pro.clinic@mail.umfiasi.ro Prof. Dr. Ileana Cornelia Cojocaru –...

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi Website: http://www.tuiasi.ro Rector: Prof. univ. dr. ing. Ion GIURMA Prorectori: Prof. univ. dr. ing. Ioan CIOARĂ – Prorector responsabil cu strategia universitară Prof. univ. dr. ing. Carmen TEODOSIU – Prorector responsabil cu cercetarea ştiinţifică Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN – Prorector responsabil cu activitatea didactică Prof. univ. dr. ing. Irina LUNGU –...

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași Website: http://www.uaic.ro Rector: Prof. univ. dr. Vasile IŞAN E-mail: rectorat@uaic.ro Telefon: 0232 20 1121 Prorectori: -Prof. univ. dr. Gheorghe IACOB – Prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; E-mail: iac@uaic.ro Telefon: 0232 20 1017 – Prof. univ. dr. Ovidiu-Gabriel IANCU – Prorector pentru programe de masterat...
;