Membrii Consorţiului “Universitaria” se pronunţă pentru asigurarea competitivității mediului academic românesc

Membrii Consorțiului „Universitaria”, din care fac reprezentanţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universităţii din București, Universităţii de Vest din Timișoara și cei ai Academiei de Studii Economice din București, atrag public atenția asupra unor derapaje existente la nivel național cu privire la câteva situații cu impact major asupra învățământului superior și cercetării din România. Întruniţi la sfârşitul săptămânii trecute la Tulcea, rectorii și președinții senatelor universitare din cadrul Consorţiului “Universitaria” au luat în discuție relația dintre această organizaţie şi Consiliul Național al Rectorilor. În acest sens, conducerile universităților membre ale Consorțiului „Universitaria” solicită public CNR depolitizarea conducerii acestei structuri, astfel încât Consiliul să fie reprezentantul exclusiv al mediului universitar românesc, departe de influențe de natură politică. Nu în ultimul rând, membrii Consorțiul „Universitaria” solicită modificarea procedurilor de adoptare a hotărârilor CNR prin luarea în considerare a ponderii fiecărei universități în funcție de numărul de cadre didactice, studenți și de activitatea de cercetare. Ca atare, Consorțiul „Universitaria” consideră necesar un demers rapid în acest sens, după care Consorțiul poate decide revenirea în structura Consiliului Național al Rectorilor. “Conducerea Consorțiului reiterează fermitatea sa în susținerea, în spațiul public și în cel academic, a performanței și a competitivității în mediul universitar românesc și intransigența sa în privința necesității adoptării unei strategii universitare naționale unitare, bazată pe standardele unei educații de calitate. Totodată, plenul Consorțiului solicită public Ministerului Educației Naționale implicarea Consorțiului „Universitaria”, prin reprezentanții săi, în întreg procesul de elaborare a noii legi a educației, anunțată ca demers al MEN. Membrii Consorțiului vor elabora o serie de documente de politici publice, care să vină cu soluții de viziune asupra educației naționale”, se precizează într-un comunicat de presă al Consorţiului “Universitaria”. Mai mult, conducerile celor cinci universități solicită Ministerului Educației Naționale asigurarea unui proces riguros de evaluare a școlilor doctorale, bazat pe o metodologie robustă. Consorțiul „Universitaria” consideră necesară implicarea necondiționată a reprezentanților săi în elaborarea metodologiei de evaluare a școlilor doctorale, astfel încât să se asigure atât mecanismul transparenței și al consultării publice, cât și valoarea adăugată certă, pe care universitățile membre ale Consorțiului „Universitaria” o pot oferi. Pe de altă parte, cele cinci universități componente ale Consorțiului„Universitaria”, cele mai reprezentative la nivel național, își exprimă o reală îngrijorare cu privire la faptul că noile consilii consultative ale Ministerului Cercetării sunt departe de a asigura o reprezentativitate reală a sistemului de cercetare din România. Astfel, în condițiile în care cele cinci instituții de învățământ superior realizează cea mai solidă activitate de cercetare și au un număr însemnat de studenți și de cadre didactice, reprezentarea acestora este de sub 10% din întreaga componență a consiliilor. Rectorii și președinții de Senat ai universităților din cadrul consorțiului „Universitaria” atrag atenția asupra subfinanțării sistemului național de educație, fapt care generează un impact major asupra competitivității României în plan internațional. Recenta alocare a locurilor bugetate pentru admiterea la licență 2017a dezavantajat unii membri ai Consorțiului „Universitaria”, care consideră că nu există justificare pentru această decizie arbitrară a Ministerului Educației Naționale. Studenții reprezentanți ai celor cinci universități din Consorțiul „Universitaria”, prezenți la Tulcea, solicită imperativ Ministerului Educației Naționale și celorlalte instituții abilitate transmiterea Registrului Matricol Unic către Ministerul Transporturilor, în vederea asigurării facilității de achiziționare online a biletelor de tren de către studenți, precum și dezvoltarea Programului „Euro 200”, prin ridicarea pragului financiar de la 150 lei la 578 lei.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;