9:49 am - Tuesday May 11, 2021

Simpozionul organizat de I.Ș.J. Iași s-a bucurat de succes

În intervalul 13-14 aprilie 2018, Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” din Iași și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, a organizat, în ciclul de conferințe PARADIGMELE EDUCAȚIEI MODERNE – VIZIUNE, VALORI, MODELE, inițiat în anul 2012, simpozionul județean MENTORATUL – IMPERATIV EDUCAȚIONAL ÎN ȘCOALA CONTEMPORANĂ. DIALOGURI MANAGERIALE, al cărui obiectiv principal a fost crearea unui context favorabil pentru realizarea unei reflecții obiective asupra rolului care îi revine astăzi managerului școlar, aflat în ipostaza unui strateg capabil să realizeze creșterea calității serviciilor educaționale prin deschiderea către nevoile reale ale comunității și printr-o colaborare  eficientă cu autoritățile locale.

Festivitatea de deschidere a acestui eveniment educațional, a avut loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, în ziua de 13 aprilie 2018, în intervalul orar 15.00 – 17.00 unde, într-un context marcat de prezența unor personalități consacrate în mediul educațional ieșean și național, s-au susținut comunicări științifice prin care s-a urmărit evidențierea aspectelor specifice care fac obiectul profesiei de manager al unei unități de învățământ.

În acest sens, inspectorul școlar general al I.S.J. Iași, prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaș, a subliniat faptul că procesul de învățământ se impune a fi privit drept un demers managerial complex, care rezultă din necesitatea democratizării acțiunilor, a reevaluării relațiilor de comunicare și colaborare, a planificării și organizării acțiunilor și resurselor, a evaluării și reglării atingerii obiectivelor propuse prin documentele de proiectare managerială. Astfel, conducerea, performanța și eficiența procesului de învățământ, atât la nivelul sistemului, cât și al unității școlare, depind, în mod implicit, de acțiuni de informare și consiliere, care fac obiectul preocupărilor departamentelor de specialitate ale Inspectoratului Școlar Județean Iași, demers în care se încadrează și acest simpozion ce își propune să creeze un spațiu fertil de confluență ideatică, de reflecție asupra rolului decisiv pe care îl are managerul școlar, vector al schimbării în instituția pe care o coordonează.

Totodată, doamna prof. dr. Camelia Gavrilă, deputat în Parlamentul României și președinte al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport din Camera Deputaților, a realizat o analiză complexă și nuanțată a traseelor și a ipostazelor managerului educațional modern, evidențiind rolul hotărâtor pe care îl are activitatea de mentorat, în general, și mentorul, în special, pentru configurarea unui demers managerial de succes într-o școală marcată de provocările unei societăți dinamice.

La rândul său, domnul prof. univ. dr. Marius Ciprian Ceobanu din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației a ilustrat, cu accente teoretice, noile orientări în mangementul instituțiilor educaționale, punând în dezbatere actualitatea mentoratului managerial și necesitatea profesionalizării ocupației de director de școală. Finalul acestui eveniment a fost dedicat unui moment festiv de celebrare a unor cariere de succes din sfera managementului educațional ieșean.

În completarea activității în plen, sâmbătă, 14 aprilie 2018, la Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași, s-au desfășurat, în cadrul aceluiași simpozion, atelierele de lucru orientate spre practica managerială, prilej cu care au fost create contexte favorabile pentru schimbul de experiență și pentru prezentarea unor soluții eficiente în rezolvarea provocărilor specifice activității de director. Acestea s-au derulat în baza a patru orientări tematice: profilul managerului ideal în sistemul educațional actualprovocările și strategiile eficiente ale managementului educaționaldimensiunile educaționale ale dialogului manager – autorități locale – comunitate și paradigme europene ale managementului educațional. Activitățile din agenda simpozionului au trezit interesul unui număr semnificativ de oameni ai școlii implicați în actul managerial, la acestea participând peste 180 de inspectori școlari, directori și directori adjuncți ai unităților de învățământ din rețeaua școlară a județului Iași.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;