7:50 pm - Friday May 14, 2021

Proiect Erasmus pe tema consilierii părinţilor şi profesorilor pentru promovarea incluziunii şi combaterea discriminării prin utilizarea noilor tehnologii

În perioada 18-26 iunie  2018, 6 profesori consilieri şcolari din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi participă la cursul de formare Racism, Prejudice and Discriminationîn cadrul proiectului ℮-Diversitate: Consilierea părinţilor şi profesorilor pentru promovarea incluziunii şi combaterea discriminării prin utilizarea noilor tehnologii”,  Erasmus+ KA 1 – Educația Adulților, ID: 2017-1-RO01-KA104-036071.

Cursul, organizat de AMBER INITIATIVES, organizaţie de formare a adulţilor din Plymouth, UK şi-a propus următoarele obiective:

  • îmbunătăţirea competenţelor specialiştilor CJRAE Iaşi în domeniul incluziunii sociale;
  • identificarea modalităţilor de prevenire a discriminării  pentru asigurarea oportunităților educaționale şi a egalităţii de şanse;
  • evaluarea impactului prejudecăților și discriminării asupra dezvoltării și sănătății mintale a elevilor;
  • explorarea modalităţilor de implicare a părinților;
  • elaborarea şi implementarea de strategii pentru prevenirea și intervenția în cazul discriminării;
  • identificarea modalităţilor  prin care politicile de promovare a egalităţii de șanse pot fi puse în practică.

Participanţii, profesori consilieri şcolari din cadrul CJRAE Iasi, împărtăşesc experienţe profesionale valoroase alături de formatori şi formabili din alte instituţii europene de învăţământ dezvoltându-şi astfel competenţele pe problematica propusă.

După finalizarea cursului, participantii vor desfăşura activităţi de diseminare şi implementare a competenţelor dobândite în unităţi de învăţământ din mediul urban şi rural din judeţul Iaşi, urmărind implicarea unui număr mare de beneficiari, cadre didactice şi părinţi.

Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;