4:42 pm - Saturday January 17, 3998

Cartierele Copou şi Bucium vor fi racordate la sistemul centralizat de termoficare

Municipalitatea ieşeană va continua programul de reabilitare a sistemului de termoficare, cu finanţare de la bugetul local şi prin intermediul fondurilor guvernamentale. Potrivit primarului Mihai Chirica, printre obiectivele de investiţii avute în vedere de autorităţi se numără reabilitarea termică a reţelei de transport dintre CET 1 şi CET 2 Iaşi, unde mai este nevoie de alocarea unei sume de aproximativ 26 de milioane de lei, preum şi extinderea reţelei termice centralizate în cartierele Copou şi Bucium. “Cotele de cofinanţare sunt diverse. S-a modificat în totalitate «Programul Căldură şi confort», în care a fost şi o sincopă, în sensul că de la începutul anului nu s-a mai livrat nimic pentru România în cadrul acestui program. După o corespondenţă de luni de zile, am fost informaţi că ne putem înscrie din nou în acest program”, a precizat edilul. În acest moment, municipiul Iaşi are în derulare două obiective de investiţii cu finanţare de la bugetul local şi bugetul de stat, respectiv „Refacerea izolaţiei magistralei de legătură 2xDN 1100” şi „Extinderea reţelei termice primare în vederea racordării de noi consumatori la SACET din Municipiul Iaşi”. Indicatorii tehnico – economici a celor două obiective au fost aprobaţi în şedinţa CL din 28 februarie 2017, după care, în urma derulării procedurilor de licitaţie publică, au fost încheiate contractele de proiectare şi execuţie de lucrări. Astfel, în cazul primului obiectiv, „Refacerea izolaţiei magistralei de legătură 2xDN 1100”, a fost semnat un contract de proiectare şi execuţie de lucrări în valoare de 26.775.000,00 lei cu TVA, la care se adaugă diferenţa de manoperă conform prevederilor OUG nr.114/2018 în cuantum de 2.305.700,20 lei cu TVA. În ceea ce priveşte „Extinderea reţelei termice primare în vederea racordării de noi consumatori la SACET din Municipiul Iaşi”, contractul de proiectare şi execuţie de lucrări are o valoare de 21.028.243,52 lei cu TVA, la care se adaugă diferenţa de manoperă conform prevederilor OUG nr.114/2018 în cuantum de 1.367.508,52 lei cu TVA. Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 53/25 iunie 2019 s-a aprobat „Programul Termoficare”, implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, acesta fiind o actualizare a vechiului Program „Termoficare 2006 – 2020 căldură şi confort”. „Programul Termoficare” se implementează în perioada 2019 – 2027 şi va finanţa proiecte de investiţii noi şi proiecte aflate în derulare, cum este cazul şi celor două obiective în curs de concretizare la Iaşi. Finanţarea „Programului Termoficare” se realizează din următoarele surse: bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, bugetul Fondului pentru mediu, bugetele locale. Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale „Programului Termoficare” contribuie cu minimum 15% la cheltuielile eligibile ale proiectelor.

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;