1:19 pm - Thursday December 9, 2021

Proiect de formare a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial

Ministerul Educației Naționale, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din Municipiul București, respectiv Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, implementează în perioada 15.11.2017 – 14.11.2021 proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

În acest context, începând cu ziua de 2 septembrie 2019 se va desfășura activitatea de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul primar, în toate locațiile acreditate la nivel de proiect, astfel ca până la 30 octombrie 2019 pentru această serie de formare a cadrelor didactice să fie încheiat și procesul de evaluare finală.

În perioada de înscriere pentru formarea cadrelor didactice din învățamântul primar (24 iunie – 1 august 2019) s-au depus, în județul nostru, peste 600 de dosare eligibile, iar prima serie, a cărei formare se va derula în perioada 02.09.2019-29.10.2019, are un grup țintă format din 90 de cadre didactice. Cursurile se vor desfășura în cele 3 locații acreditate de M.E.N. – Casa Corpului Didactic Iași, Filiala C.C.D. Pașcani și Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hîrlău și vizează implementarea noului curriculum la clasele primare. Stagiul este structurat pentru 120 de ore (60 de ore face-to-face și 60 de ore online) și 30 de credite profesionale transferabile.

Menționăm că grupul țintă al Proiectului CRED este reprezentat, în totalitatea sa, de 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, 15.000 din învățământul primar și 40.000 din învățământul gimnazial, 50 % din mediul rural și 50 % din mediul urban.
Filed in: Educație, Informațía zilei

Comments are closed.

;