5:18 pm - Thursday June 15, 2395

Proiect privind îmbunătăţirea eficienţei energetice a fostului Cinematograf “Victoria”

În vederea dezvoltării proiectelor privind energia verde sau eficiența energetică în utilizarea resurselor existente la nivelul imobilelor, pe care Ateneul Național din Iași le are în administrare, departamentul de specialitate din cadrul instituției, respectiv Serviciul de Relații interinstituțional artistice, a întreprins demersurile necesare pentru aplicarea unui proiect în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale, call de proiecte deschis la acest moment. Astfel, la o distanță de aproximativ patru luni, Ateneul Național din Iași ajunge din nou la Oslo, pentru un proiect susținut de EEA Grants, de această dată, în domeniul eficienței energetice. “Vizita de studiu, realizată de reprezentanții Ateneului Național din Iași este programată în perioada 23 – 27 februarie și vizează crearea unei rețele de colaboratori din România și Norvegia, prin care să fie încurajate transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici, precum și pentru a fi creionat draftul proiectului ce vizează îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul fostului cinematograf Victoria, actuala „Sala Unirii” – se arată într-un comunicat al instituţiei. Prezentările și discuțiile aplicate vor avea loc la:

  • NORSKI ENERGY – una dintre companiile de top din Oslo, care oferă consultanță de vârf în domeniul energiei, mediului și siguranței, specializată în sisteme de energie termică (energi.no),
  • SIGRA GROUP – companie care oferă servicii de consiliere în materie de politici și de management de proiect în cadrul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile, ambele componente-cheie pentru deblocarea potențialului investițiilor profitabile pentru a atinge obiectivul unei lumi cu emisii zero (sigragroup.com),
  • INNOVATION NORWAY – cel mai important instrument al guvernului norvegian pentru inovarea și dezvoltarea întreprinderilor și industriei norvegiene. Sprijină companiile în dezvoltarea avantajului lor competitiv și în consolidarea inovării. (innovasjonnorge.no/en/),
  • Norwegian-Romanian Chamber of Commerce (NOROCC) – reprezintă locul în care companiile românești și norvegiene pot să-și caute parteneri de afaceri și să obțină informații despre oportunități de afaceri specifice. De asemenea, întâlnirea servește şi ca forum pentru vizitatorii internaționali care doresc să dezvolte afaceri românești și norvegiene. Fondul pentru Relații Bilaterale reprezintă o sursă flexibilă de sprijinire a inițiativelor de interes comun atât pentru entități din Statele Donatoare cât și pentru cele din România, care vor contribui la consolidarea cooperării și îmbunătățirea cunoașterii și înțelegerii reciproce între instituții, organizații private sau publice din România, pe de o parte, și Norvegia, Islanda și Liechtenstein, pe de altă parte. Fondul urmărește să consolideze contactul, cooperarea și cunoașterea la toate nivelurile – administrative, politice și culturale între România și donator. Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice. Fondurile sunt distribuite pe programe de finanțare, încadrate în sectoarele prioritare specifice și domeniile, obiectivele  și rezultatele așteptate stabilite cu fiecare stat beneficiar în parte.

Filed in: Administrație, Informațía zilei

Comments are closed.

;